Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

10 maj 2023

Tinglysningsretten

Ejendomsvurderinger og servitutter i Tingbogen

Efter presseomtale af de nye ejendomsvurderinger oplever Tinglysningsretten større interesse for at læse servitutter tinglyst på ejendommene. Ved log ind med MitID/NemID har alle adgang til Tingbogen og kan se, om der er tinglyst servitutter på en konkret ejendom.

Servitutter, der er tinglyst i perioden april 1927 til august 2009 kan som udgangspunkt ses i den indskannede akt, mens servitutter tinglyst efter august 2009 umiddelbart kan åbnes på www.tinglysning.dk. Se vejledningen "Find servitut".

Er en servitut placeret i en fremmed ejendoms aktmappe, er der en henvisning til den fremmede ejendoms aktmappe i Tingbogen. Ved opslag i aktmappen vil man få adgang til genparter af alle de dokumenter, der er tinglyst på den pågældende ejendom Det kan derfor være nødvendigt at gennemse mange genparter vedrørende den fremmede ejendom, inden det søgte dokument findes.

I forbindelse med implementeringen af Den Digitale Tingbog blev indholdet af alle aktmapper fra landets tidligere 82 byretter skannet og vedhæftet de respektive ejendomme. I forbindelse med skanningen blev der ikke foretaget nogen oprydning i aktmapperne, og de fremstår derfor i dag fuldstændig, som de fremstod på de daværende tinglysningskontorer. Læs om indhold og struktur i de indskannede akter.

Ældre servitutter findes som udgangspunkt alene på Rigsarkivet. I enkeltstående tilfælde kan de ses i den indskannede akt eller i påtegning på servitutten.

Begrænsninger i ejers rådighed over ejendommen, som kan have betydning for den offentlige vurdering, kan for servitutter tinglyst 1927–2009 være samlet under teksten "Bebyggelse og benyttelse". Det kan dog forekomme i alle servituttekster inkl. i vedtægter/samejeoverenskomster eller leje/forpagtningskontrakter.

For så vidt angår digitalt tinglyste servitutter efter medio 2016 har anmelder i 3.889 aktuelt tinglyste servitutter oplyst, at servitutten har betydning for ejendommens værdi.

Når det digitalt tinglyste dokument eller den/de indskannede akt(er) fra før september 2009 er fundet og læst igennem, må det overvejes, om der er relevante oplysninger, der kan videregives til Vurderingsstyrelsen.

Tinglysningsretten stiller dokumenterne gratis til rådighed ved selvbetjening på www.tinglysning.dk. Vi kan dog ikke vejlede om servitutter og den offentlige vurdering. Spørgsmål om dette må afklares med Vurderingsstyrelsen.