Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

29 jun 2023

Tinglysningsretten

Forlængelse af brugsret kunne tinglyses

V.L.K. af 29. juni 2023 V.L.B.-0193-23 (23/18878)

Tinglysningsretten havde tinglyst påtegning til ejerforeningsvedtægt hvorved stueplanslejlighedernes tidsbegrænsede brugsret til gårdhaver, der ifølge vedtægterne udløb den 31. december 2028, blev forlænget til udløb den 17. marts 2053. Det fulgte af ejerforeningens vedtægter, at ejerforeningen ved brugsrettens udløb kunne beslutte ”at lade tinglyse bestemmelse om, at brugsretten skal gælde for yderligere 30 år”. Det fulgte endvidere af vedtægterne, at beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af vedtægterne, og at vedtagelsen af beslutninger, der ændrer foreningens vedtægter, kræver et flertal på mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Landsretten udtalte; da beslutningen om at forlænge brugsretten ikke indebar en ændring af ejerforeningens vedtægter, har beslutningen kunnet vedtages af generalforsamlingen ved almindelige flertal. Herefter, og da det var ubestridt, at et flertal stemte for beslutningen om at forlænge brugsretten, tiltræder landsretten, at Tinglysningsretten ikke har haft anledning til at afvise påtegningen fra tinglysning. Landsretten stadfæstede derfor Tinglysningsretten afgørelse.