Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

07 mar 2024

Tinglysningsretten

Ikraftsat fremtidsfuldmagt var til hinder for tinglysning af skøde

Dom afsagt: 7. marts 2024

V.L.K af 7. marts 2024 V.L. B-0014-24 (24-00012).

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse et skøde, hvor den tinglyste adkomsthaver solgte nogle ejendomme til sine to sønner. Sælger havde oprettet en fremtidsfuldmagt, hvor de to sønner var indsat som fremtidsfuldmægtige, og fremtidsfuldmagten var sat i kraft. Sælger havde underskrevet skødet med sit personlige MitID.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at sælger – altså fremtidsfuldmagtsgiver – havde mistet sin legitimitet til at kunne underskrive skødet personligt med MitID, når fremtidsfuldmagten var sat i kraft. Tinglysningsretten anførte samtidig, at der i stedet måtte beskikkes en særlig værge jf. værgemålslovens § 47.

Kærende nedlagde påstand om, at skødet blev tinglyst og gjorde gældende, at fremtidsfuldmagtsgiver ikke havde mistet sin retlige handleevne ved, at fremtidsfuldmagten var sat i kraft, og derfor fortsat kunne handle på egen hånd.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse med bemærkning om, at der skulle have været beskikket en særlig værge for fremtidsfuldmagtsgiver ved salget af ejendommene til de fremtidsfuldmægtige jf. værgemålslovens § 47. Da det ikke var sket, var det berettiget, at Tinglysningsretten havde afvist tinglysning af skødet i medfør af tinglysningslovens § 15, stk. 2. Landsretten bemærkede videre, at der ikke forelå en situation, der var omfattet af forbuddet mod selvkontrahering i lov om fremtidsfuldmagter § 13.