Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

15 apr 2024

Tinglysningsretten

Særeje ikke tilstrækkeligt specificeret

Dom afsagt: 10. april 2024

V.L.K af 10. april 2024 V.L. B-0028-24 (24-01314).

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse en del af en ægtepagt, der beskrev alle ægtefællens egenkapitalinstrumenter inklusive kapitalandele, PSUs, warrants, tegningsoptioner, eller rettigheder til sådanne, der var erhvervet i henhold til en incitamentsaftale som skilsmissesæreje. I ægtepagten henvistes alene til datoen for incitamentsaftalens indgåelse, der ikke var vedhæftet.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at ægtepagtens beskrivelse ikke i tilstrækkelig grad kunne forhindre en overførsel af fællesejemidler til særejet, og at særejet ikke kunne specificeres ved henvisning til et dokument, der ikke var vedlagt ægtepagten. Under kæresagen fremlagde kærende et uddrag af incitamentsaftalen, der henvistes til i ægtepagten.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse og tiltrådte, at ægtepagtens afsnit om egenkapitalinstrumenterne ikke specificerede særejets aktiver i tilstrækkelig grad, uanset det blev sammenholdt med uddraget af incitamentsaftalen.