Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

22 maj 2024

Tinglysningsretten

Den 15. juni 2024 opdateres Den Digitale Tingbog

Denne gang vil du, som bruger, opleve følgende ændringer:

  1. Når du får vist eller udskrevet et dokument, der endnu ikke er anmeldt til tinglysning, vil det tydeligt fremgå, at der er tale om et udkast, idet ordet "Udkast" nu vises, som baggrund, tværs nedover siden.
  2. Hvis du anmelder et kæremål, skal du fremover betale kæremålsafgiften direkte på tinglysning.dk i forbindelse med anmeldelse af dokumentet til tinglysning. Dette gælder både i Tingbogen, Bilbogen, Andelsboligbogen og Personbogen. 
  3. Du skal samtidig være opmærksom på, at dokumenter underskrevet med NemID - altså dokumenter underskrevet før 31. oktober 2023 - ikke længere vil kunne anmeldes til tinglysning efter den 14. juni 2024. Sådanne dokumenter vil efter denne dato skulle oprettes på ny og underskrives med MitID.

Endelig vil vi gøre vores brugere, der tinglyser dokumenter med pant i Andelsboligbogen, opmærksomme på, at det er muligt at undgå tinglysning med frist ved at afgive adkomsthavererklæring mv. allerede ved oprettelsen af dokumentet. Indeholder dokumentet en sådan erklæring, skal andelsboligforeningens tegningsberettigede også underskrive.