Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

04 jun 2024

Tinglysningsretten

Ejendomsdomme og mortifikationssager overgår til Tinglysningsretten

Pr. 15. juni 2024 skal alle sager om ejendomsdom og mortifikation anlægges ved Tinglysningsretten. Sager anlagt forud for 15. juni 2024 afgøres af den byret, hvor sagen er anlagt.

Når kompetencen til at træffe afgørelse i sager om ejendomsdom og mortifikation overgår til Tinglysningsretten, skal sagerne anlægges på tinglysning.dk. Du kan læse mere herom i vores vejledninger, der vil blive offentliggjort på hjemmesiden, når lovændringen træder i kraft.

OBS: Ved anmeldelse til Tinglysningsretten efter den 15. juni 2024 vil der ikke kunne ske indrykning i Statstidende til tirsdag den 2. juli 2024.

Ønsker du indrykning i Statstidende i juli 2024, skal du derfor anlægge sagen ved byretten i passende tid forud for den 15. juni 2024 og indrykning skal, f.s.v. angår mortifikation af pantsætningsdokumenter, ske senest den 30. juni 2024.