Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

16 maj 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af ejerpantebrev

V.L.K. af 16. maj 2023 V.L.B.-0066-23 (23/10891)

10 maj 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Ejendomsvurderinger og servitutter i Tingbogen

Efter presseomtale af de nye ejendomsvurderinger oplever Tinglysningsretten større interesse for at læse servitutter tinglyst på ejendommene. Ved log in...

17 apr 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Ændring af bl.a. tinglysningsafgiftsloven

Folketinget har vedtaget lovændring om indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- ell...

09 mar 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist registrering af en tinglysningsfuldmagt

V.L.K. af 9. marts 2023 V.L.B.-0374-22 (22/20574).

01 mar 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Afviste anmeldelser for fuldmagtsbrugere og prokurister - MitID Erhverv

I øjeblikket kan enkelte brugere opleve, at deres anmeldelser afvises, når der underskrives med MitID Erhverv.

23 feb 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Ny vejledning med oversigt over handels- og ejendomstyper

I forbindelse med tinglysning af fx skøder, skal det blandt andet oplyses, hvilken type handel og ejendom der er tale om. Disse oplysninger skal Tinglysnin...

20 feb 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Ændring af påtaleberettiget krævede ejers samtykke

V.L.K af den 20.februar 2023 V.L.B-0033-23 (23/02148)

18 jan 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Underskrifter med MitID

Da vi i øjeblikket får mange henvendelser vedrørende underskrift med MitID, har vi lavet en vejledning i at underskrive anmeldelser i Den Digitale Tingbog ...

10 jan 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Omdannelse til et afgiftspantebrev (22/16134)

V.L.K. af. 20. december 2022 V.L.B-0292-22

05 dec 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejerforeningsvedtægt - sikkerhedsstillelse på mere end 50.000 kr.

V.L.K af d. 5. december 2022 V.L.B-0383-22 (22/20638) (U2023.974/TBB2023.123)

05 dec 2022

Nyhed

Tinglysningsretten

Advarsel om phishing mails

Nogle brugere har oplyst, at de har modtaget e-mails fra "MitID - NETS A/S <noreply@tinglysning.dk>", med overskriften "Advarsel: Din refusion er blevet be...

25 nov 2022

Nyhed

Tinglysningsretten

Kladder i tinglysningssystemet slettes den 31. december 2022

1. januar 2023 sker der ændring af tinglysningsafgiftsloven, jf. lov nr. 168 af 29. februar 2020 om indeksering af de faste tinglysningsafgifter.