04 nov 2019

Nyhed

Tinglysningsretten

Den Digitale Tingbog opdateres til en ny version

27 aug 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist sletning af udlæg efter TL § 20

19 aug 2019

Nyhed

Tinglysningsretten

Ændringer i tinglysningssystemet

16 aug 2019

Nyhed

Tinglysningsretten

Hvordan omdannes et pantebrev til et afgiftspantebrev?

17 jun 2019

Nyhed

Tinglysningsretten

Rettelser og forbedringer i Den Digitale Tingbog

03 jun 2019

Nyhed

Tinglysningsretten

Så er der igen en ny version af Den Digitale Tingbog klar til produktion

16 maj 2019

Nyhed

Tinglysningsretten

Skifteretsattester til forevisning/dokumentation

22 feb 2019

Nyhed

Tinglysningsretten

Ejendomsændringer vedrørende ejerlejligheder

14 feb 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvisning af ejererklæring

12 dec 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Aflysning af servitutter

29 sep 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Digital underskrift på pdf-dokument

20 sep 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Sletning af udlæg iht. tinglysningslovens § 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10