28 jun 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist sletning af ejerpantebrev, jf. TL § 20

22 maj 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist delskøde

19 feb 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Berigtigelse af tingbogen

08 feb 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Vedtægtsændring – begrænsning i retten til at udleje mindre end 30 dage

31 jan 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist uskadelighedsattest vedrørende overdragelse af resterende byggeret

06 dec 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ikke opdeling i ejerlejligheder

30 nov 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Skøde tinglyst med frist i forhold til erhvervelsesloven

05 okt 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ikke opdeling af den pantstiftende tinglysning af ejerforeningsvedtægt

22 aug 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Registrering af ændring i ejerlejlighedsfortegnelse

16 aug 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Kurator kunne tilbagekalde fuldmagt

07 jul 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerpantebrev med pant i betalingsrettigheder

18 apr 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Sletning af forkøbsret iht. TL § 20 afvist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10