17 mar 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejer var påtaleberettiget – servitut stiftede ikke ret over ejendommen

28 feb 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist tinglysningsfuldmagt, da den gik ud over bemyndigelsen

03 feb 2017

Domsresumé

Tinglysningsretten

Erhvervslejekontrakt kunne tinglyses uden frist – planlovens § 42

15 dec 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Den til enhver tid værende ejer

22 jun 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Krav om genanmeldelse af ægtepagt

18 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Skøde skulle tiltrædes af påtaleberettigede i servitut

16 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerlejlighed tilhørende en andelsboligforening kunne ikke videreopdeles

14 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Krav om afgivelse af erklæring jf. andelsboligforeningsloven § 13, stk. 2

09 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Brugsret for ejerlejlighedsejer hhv. dennes brugere - påtaleret

09 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerforening havde ikke retlig interesse i kæremålet

08 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Genindførelse af servitut

07 mar 2016

Domsresumé

Tinglysningsretten

Anmeldt servitut kunne tinglyses endeligt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10