Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

20 sep 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Brugsret – illusorisk opsigelsesvarsel iht. udstykningslovens § 16

V.L.K. af 20. september 2021 V.L.B.-0287-21 (21/18409)

17 sep 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Påtegning adkomst – sletning af frist på endeligt skøde

V.L.K. af 31. august 2021 V.L.B.-0214-21 (21/16311)

09 sep 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Brugsret i strid med udstykningslovens § 16 - illusorisk opsigelsesvarsel

V.L.K. af 9. september 2021 V.L.B.-0229-21 (21/16932)

10 aug 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Kladder slettes pr. 1. august 2021

Pr. 1. august 2021 bliver det lovpligtigt at afgive oplysninger om brændeovne/pejseindsatser i forbindelse med overdragelsen af sin faste ejendom til priva...

24 jun 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Rettelser og forbedringer i Den Digitale Tingbog

Den 19. juni blev tinglysning.dk opdateret til en ny version.

24 jun 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Købesum ved flere adkomstdokumenter angående et samlet ejerskifte

Ifølge tinglysningsbekendtgørelsens § 10, stk. 1 er det et krav, at adkomstdokumenter skal indeholde oplysning om købesum.

18 jun 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Servitut, der kun forpligtede aktuel ejer

V.L.K. af 26. april 2021 V.L.B.-0584-09(8206.2009.32).

07 jun 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten får ny præsident

Dommerudnævnelsesrådet har indstillet, at landsdommer Rikke Holler, med virkning fra 1. august 2021, udnævnes til ny præsident for Tinglysningsretten.

26 apr 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Udlæg kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20 stk. 1 eller stk. 2

V.L.K. af 26. april 2021 V.L.B.-0101-21 (21/08059).

20 apr 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Matrikulær ændring – rettighedsopgør

V.L.K. af 25. marts 2021 V.L.B.-0012-21 (20-03408).

30 mar 2021

Nyhed

Tinglysningsretten

Hotline

Tinglysningsrettens servicetelefon - hotline - åbner igen tirsdag, den 6. april 2021. Der vil være åbent alle hverdage fra klokken 10.00 til klokken 15.00.

29 mar 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejerpantebrev kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20

V.L.K. af 26. marts 2021 V.L.B.-0031-21 (21/01614).