12 nov 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Debitorskifte på et ejerpantebrev efter tvangsauktion

26 sep 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Om generalfuldmagt – kan registreres, hvis krav til tl-fuldmagt opfyldes

16 aug 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Gensidig forkøbsret

14 aug 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Notering af kreditorbeskyttelse, jf. rpl § 513

13 aug 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Registrering af tinglysningsfuldmagt

13 aug 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Adkomstoverdragelse - voldgiftskendelse

28 jul 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ægtepagt oprettet for notaren i Spanien

03 jul 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Registrering af tinglysningsfuldmagt

04 mar 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Delskøde

18 feb 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Beregning af kærefristen

18 feb 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Notering af særeje/gave

11 jan 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Bygning på lejet grund

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10