10 jan 2013

Domsresumé

Tinglysningsretten

Udstykningslovens § 16 – En brugsret skal tidsbegrænses

14 dec 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Beregning af kærefristen i tinglysningslovens § 36

14 nov 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ufyldestgørende rids

12 sep 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Placering af afgiftspantebrev efter udstykning

03 jul 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Ejerlejlighed videreopdelt fra fællesareal

21 jun 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Opdeling af bygningsblad

12 jun 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion

06 jun 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Kompensation

12 feb 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Udækket ejerpantebrev efter tvangsauktion

03 feb 2012

Domsresumé

Tinglysningsretten

Lejer skal have rollen påtaleberettiget og skal underskrive

16 nov 2011

Domsresumé

Tinglysningsretten

Landbrug – Andelsboligforeningsloven

06 okt 2011

Domsresumé

Tinglysningsretten

Navneændring. Offentliggjort i UfR 2012.339V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10