Tinglysningsretten

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en bestemt type tinglysningssag, hvis denne udtages til manuel behandling.

Ekspeditionstiden - i hverdage - er den 4. december 2020 for så vidt angår fast ejendom:

Dokumenttype                       Ekspeditionstid

Skøder                                    1 hverdag

Pantebreve                             1 hverdag

Servitutter                               1 hverdag

Udlæg                                     1 hverdag

Matrikulære sager                   1 hverdag

Aflysninger                              1 hverdag

Påtegning på pantebreve        1 hverdag

Påtegning på servitutter          1 hverdag

 

Den Digitale Bilbog behandler dokumenter modtaget den 4. december 2020.
Den Digitale Andelsboligbog behandler dokumenter modtaget den 4. december 2020.
Den Digitale Personbog behandler dokumenter modtaget den 4. december 2020.

For ovenstående gælder, at den dag, dokumentet er modtaget, ikke tæller med samt, at der kan være enkelte ældre sager, der er under behandling, fx i Tinglysningsrettens juridiske sekretariat, ligesom der kan være sager, hvor det endnu ikke har kunnet afgøres om disse skal til manuel behandling. Disse sidste står alene som "modtaget".

Den 4. december behandler Tinglysningsretten i øvrigt:

Fuldmagter modtaget den 3. december 2020.
Attester og udskrifter bestilt den 3. december 2020.
Officielle tingbogsattester bestilt på www.tinglysning.dk den 3. december 2020.

Tinglysningsretten gør desuden opmærksom på, at attester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Sidst opdateret: 04. december 2020