Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en bestemt type tinglysningssag, hvis denne udtages til manuel behandling.

Ekspeditionstiden - i hverdage - er den 28. maj 2020 for så vidt angår fast ejendom:

Dokumenttype Ekspeditionstid
Skøder 1 hverdag
Pantebreve 1 hverdag
Servitutter  2 hverdage
Skifteretsattester 1 hverdag
Udlæg 1 hverdag
Matrikulære sager 2 hverdage
Aflysninger 1 hverdag
Påtegning på pantebreve 1 hverdag
Påtegning på servitutter  1 hverdag


Den Digitale Bilbog behandler dokumenter modtaget den 28. maj 2020.
Den Digitale Andelsboligbog behandler dokumenter modtaget den 28. maj 2020.
Den Digitale Personbog behandler dokumenter modtaget den 28. maj 2020.

For ovenstående gælder, at den dag, dokumentet er modtaget, ikke tæller med samt, at der kan være enkelte ældre sager, der er under behandling, fx i Tinglysningsrettens juridiske sekretariat, ligesom der kan være sager, hvor det endnu ikke har kunnet afgøres om disse skal til manuel behandling. Disse sidste står alene som "modtaget".

Den 28. maj 2020 behandler Tinglysningsretten i øvrigt:

Fuldmagter modtaget den 27. maj 2020.
Attester og udskrifter bestilt 27. maj 2020.
Officielle tingbogsattester bestilt på www.tinglysning.dk den 27. maj 2020.

Tinglysningsretten gør opmærksom på, at attester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Sidst opdateret: 28. maj 2020