Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Hvis du er ansat i et firma, hvor kunderne udsteder fuldmagter til firmaet, og det er meningen, du skal kunne underskrive på firmaets vegne, skal du oprettes i tinglysningssystemets underskriftsdatabase.

Når du er oprettet i underskriftsdatabasen, kan der ske automatisk tinglysning.

Når du skriver under i henhold til en fuldmagt udstedt til jeres firma, vil systemet automatisk undersøge, om du har lov til dette ved at slå op i underskriftsdatabasen. Er du godkendt, vil tinglysningen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kunne ske automatisk.

Det er vigtigt, at det er det MitID Erhverv, man er oprettet i underskriftsdatabasen, som man anvender i forbindelse med tinglysning.

Du skal benytte blanketten "Meddelelse om adgang til Den Digitale Tingbog" nedenfor, hvis du skal ansøge om oprettelse i underskriftsdatabasen.

Når du er godkendt, skal du vælge, om jeres virksomhed selv vil administrere brugeroprettelsen, eller om Tinglysningsretten skal stå for denne opgave. Tinglysningsretten kan påtage sig opgaven, hvis der er færre end 26 personer ansat i jeres virksomhed.

Uanset hvem der administrerer ordningen, skal de medarbejdere, der skal kunne tinglyse, og de medarbejdere, der skal være administratorer, oprettes i underskriftsdatabasen. Dette sker ved, at man sender de relevante medarbejderes cpr-nr. til Tinglysningsretten med digital post (Domstolsstyrelsen → Tinglysningsretten) eller ved, at I opretter en henvendelse på vores kontaktformular. Anfør virksomhedens cvr-nr. som emne. Hent vores kontaktformular.

NemID-medarbejdercertifikaterne skal indeholde en henvisning til den enkelte medarbejders personnummer. Det er vigtigt, at der ikke forekommer et komma (,) i firmanavnet, og at personnummeret ikke indeholder en bindestreg mellem fødselsdatoen og de sidste fire cifre.

Tinglysningsadministrator opretter og vedligeholder medarbejdere i Tinglysningsrettens underskriftsdatabase. Dette giver medarbejderne ret til at underskrive på vegne af firmaet, når de tinglyser.

Tinglysningsadministrator kan ikke selv anmelde.

Spørgsmål & svar

Er vi oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase?

Hvis I er oprettet, har I fået underretning om dette, og I vil typisk have udpeget en administrator, der kan oplyse, hvilke medarbejdere, der kan underskrive.
 
Har I aftalt, at Tinglysningsretten skal være administrator for jer, kan I spørge om en bestemt person er oprettet, ved at henvende jer via mailadressen e-tl-001@domstol.dk. Husk at oplyse jeres cvr-nr.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og Tinglysningsretten er administrator. Hvad gør vi, når vi har fået en ny medarbejder, der skal kunne tinglyse?

I skal sende medarbejderens cpr-nr. til Tinglysningsretten med digital post (Domstolsstyrelsen → Tinglysningsretten) eller ved, at I opretter en henvendelse på vores kontaktformular. Anfør virksomhedens cvr-nr. som emne. Hent vores kontaktformular.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og Tinglysningsretten er administrator. Hvad gør vi, når en medarbejder rejser og derfor skal slettes?

I skal sende en besked om dette til mailadressen e-tl-001@domstol.dk. Husk at anføre jeres cvr-nr. i mailens emnefelt.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når vi har fået en ny medarbejder, der skal kunne tinglyse?

Jeres administrator skal indlæse medarbejderens cpr-nr. under "Administration" på www.tinglysning.dk.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når en medarbejder rejser og derfor skal slettes?

Jeres administrator skal slette den pågældende medarbejder under "Administration" på www.tinglysning.dk.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når vi skal have ny administrator?

I skal sende den nye administrators cpr-nr. til Tinglysningsretten med digital post (Domstolsstyrelsen → Tinglysningsretten) eller ved, at I opretter en henvendelse på vores kontaktformular. Anfør virksomhedens cvr-nr. som emne. Hent vores kontaktformular.

 
Den nye administrator får samme rettigheder som den tidligere og kan derfor også ændre i allerede oprettede brugere.

 

Hvordan kan vores virksomhed se, hvilke anmeldelser vores medarbejdere har underskrevet i en nærmere angivet periode?

Gå ind på www.tinglysning.dk og log ind som administrator.

  1. Vælg "Medarbejderanmeldelser".
  2. Vælg hvilken tingbog du ønsker oplysning fra (Fast ejendom, Køretøjer, Andelsboliger eller Personer/virksomheder).
  3. Her er mulighed for at angive medarbejder, dokumenttype samt periode.
  4. Perioden skal angives. Start dato og slut dato må ikke være det samme.

    Vælges der ikke medarbejder og/eller dokumenttype, får du en oversigt over alle anmeldelser i den pågældende periode med oplysning om, hvilke medarbejdere der har underskrevet hvad.

    Der er også mulighed for at vælge hver enkelt signatur ved dennes RID-nr./UUID.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når vi gerne vil have en administrator mere?

I skal anmode om oprettelse af en yderligere administrator ved at sende den nye administrators cpr-nr. til Tinglysningsretten med digital post (Domstolsstyrelsen → Tinglysningsretten) eller ved, at I opretter en henvendelse på vores kontaktformular. Anfør virksomhedens cvr-nr. som emne. Hent vores kontaktformular.

 

Sidst opdateret: 07. juli 2023