Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 feb 2024

Nyhed

Tinglysningsretten

Den Digitale Tingbog opdateres til en ny version

Den Digitale Tingbog vil derfor være lukket fra fredag den 08. marts 2024 kl. 16.00 til lørdag den 09. marts 2024 kl. 13.30.

24 jan 2024

Nyhed

Tinglysningsretten

Ny vejledning til bygninger på fremmed grund

Når Geodatastyrelsen anmoder om at få oprettet et bygningsblad, undersøger Tinglysningsretten ikke, om betingelserne for oprettelse af bygningsblad er opfyldt.

21 dec 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Oprettelse og ændring af bygningsblade pr 1. januar 2024

En ændring af § 19 i tinglysningsloven betyder, at nye bygningsblade for bygninger på fremmed grund efter nytår skal identificeres og stedfæstes hos Geodatastyrelsen, før der kan tinglyses rettigheder derpå.

03 nov 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Den Digitale Tingbog opdateres til en ny version den 10. og 11. november

04 okt 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

NemID lukker 31. oktober 2023

Digitaliseringsstyrelsen har meddelt, at NemID lukker med udgangen af oktober måned 2023, og at alle digitale underskrifter herefter skal ske med MitID.

26 maj 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Skøde fra uskiftet bo mv.

Efterlevende ægtefæller, der sidder i uskiftet bo eller har fået et ægtefælleudlæg, og sælger fast ejendom til en ikke arving.

10 maj 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Ejendomsvurderinger og servitutter i Tingbogen

Efter presseomtale af de nye ejendomsvurderinger oplever Tinglysningsretten større interesse for at læse servitutter tinglyst på ejendommene. Ved log ind med MitID/NemID har alle adgang til Tingbogen og kan se, om der er tinglyst servitutter på en konkret ejendom.

17 apr 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Ændring af bl.a. tinglysningsafgiftsloven

Folketinget har vedtaget lovændring om indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde mv.

01 mar 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Afviste anmeldelser for fuldmagtsbrugere og prokurister - MitID Erhverv

I øjeblikket kan enkelte brugere opleve, at deres anmeldelser afvises, når der underskrives med MitID Erhverv.

23 feb 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Ny vejledning med oversigt over handels- og ejendomstyper

I forbindelse med tinglysning af fx skøder, skal det blandt andet oplyses, hvilken type handel og ejendom der er tale om. Disse oplysninger skal Tinglysningsretten videregive til andre offentlige myndigheder, fx Vurderingsstyrelsen.

18 jan 2023

Nyhed

Tinglysningsretten

Underskrifter med MitID

Da vi i øjeblikket får mange henvendelser vedrørende underskrift med MitID, har vi lavet en vejledning i at underskrive anmeldelser i Den Digitale Tingbog med MitID.

05 dec 2022

Nyhed

Tinglysningsretten

Advarsel om phishing mails

Nogle brugere har oplyst, at de har modtaget e-mails fra "MitID - NETS A/S <noreply@tinglysning.dk>", med overskriften "Advarsel: Din refusion er blevet bekræftet".

1 2 3 4 5