Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Meddelelse Fast Ejendom Adkomst anvendes til notering af meddelelse om ejendomsdom, brugeligt pant, bobestyrer, dødsfald, gældssanering, konkurs, rådighedsfratagelse iht. konkursloven, konfiskation, tvangsakkord, beslaglæggelse eller rådighedsfratagelse iht. skifteloven.

Dokumenttypen Meddelelse Fast Ejendom Adkomst kan kun anmeldes af relevant offentlig myndighed, jf. tinglysningslovens § 13.

Vejledning Sidst opdateret
Meddelelse Fast Ejendom Adkomst pdf

5. februar 2024

Aflysning Meddelelse Fast Ejendom pdf

1. februar 2024

Meddelelse Rekonstruktionsbehandling Fast Ejendom pdf

1. februar 2024

Sidst opdateret: 05. januar 2024