Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Når der er anlagt en sag ved civilretten om fast ejendom kan den, der indleder sagen anmode retten om, at stævningen tinglyses på ejendommen.

Vejledning

Hvordan aflyser jeg en stævning?

Ved aflysning af stævning anvendes enten dokumenttype "Aflysning Meddelelse" eller "Påtegning Adkomst". Dommen med ankepåtegning skal være vedhæftet anmeldelsen. Alternativt kan retten underskrive anmeldelsen digitalt som rollen "Myndighed". Husk at afgive erklæring T200 eller T201 i trinnet "Erklæringer".

Hvis påstanden er frafaldet, skal sagsøger tiltræde anmeldelsen. Alternativt skal der vedlægges dokumentation for, at sagen er hævet, jf. tinglysningslovens §12, stk. 3, sidste pkt.

Sidst opdateret: 14. september 2023