Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Vejledninger Sidst opdateret
Anden Hæftelse Fast Ejendom pdf

12. oktober 2022

Ejerpantebrev Fast Ejendom pdf

23. august 2023

Ejerpantebrev Andel pdf

23. august 2023

Ejerpantebrev Bil pdf

23. august 2023

Ejendomsforbehold Bil pdf

21. april 2023

Pantebrev Andel pdf

21. april 2023

Pantebrev Bil pdf

21. april 2023

Pantebrev Fast Ejendom pdf

21. april 2023

Skadesløsbrev Bil pdf

24. april 2023

Skadesløsbrev Fast Ejendom pdf

24. april 2023

Spørgsmål & svar

Kan der tinglyses et ejerpantebrev til kun den ene ejer af en ejendom?

Ja, hvis der i trinnet ”Særlige bestemmelser” står angivet, at pantet kun skal tinglyses i den ene ejers andel.

Hvis ikke denne tekst angives, skal den anden ejer tiltræde ved at tilføje rollen ”Tiltrædende adkomsthaver” eller "Pantsætter" i trinnet ”Andre roller”. Her tiltræder den anden ejer, at der må tinglyses pant i hele ejendommen.

Hvordan tinglyser jeg pant i en vindmølle på søterritoriet?

Hvis ikke vindmøllen i forvejen er pantsat, skal du anmelde dokumenttypen "Underblad Fast Ejendom" på umatrikuleret areal nr. 1681.

Du skal angive vindmøllens koordinater (N og Ø), vindmøllens nummer og helst vedhæfte tilladelse til opførelsen fra Søfartsstyrelsen. GML-fil skal vedhæftes sammen med dokumentation for adkomsten. I forbindelse med anmeldelsen skal mølleejers navn og evt. cpr-nr. angives.

Når du får besked på, at bygningsbladet er oprettet, anmelder du pantebrevet på sædvanlig måde.

Er vindmøllen i forvejen pantsat, tinglyses yderligere pant blot på bygningsbladet.

Mine pantebreve skal tinglyses med sideordnet prioritet. Hvordan gør jeg det?

Hvis en række pantebreve skal tinglyses med sideordnet prioritet, bør disse anmeldes umiddelbart efter hinanden. Dette skal ske for at undgå, at der bliver tinglyst mellemkommende rettigheder.

I "Særlige bestemmelser" skal det fremgå, hvad dokumentet skal være sideordnet med. Sideordnet prioritet for hæftelser, der endnu ikke er tinglyst, skal indeholde de samme oplysninger om pantet, som ved respekt af fremtidige hæftelser, jf. tinglysningsbekendtgørelsens § 21, jf. § 8. Dokumentet må ikke respektere det, det skal være sideordnet med.

Desuden bør det angives, at der er tale om en række sideordnede prioriteter - fx "Dette er pantebrev nr. 1 af 3 sideordnede prioriteter". Dette skal desuden angives under "Øvrige oplysninger".

Hvordan respekteres en fremtidig hæftelse, eller en forhøjelse af en hæftelse, der endnu ikke er tinglyst?

Ved tinglysning af et pantebrev, som skal indeholde en fremtidig respekt af en hæftelse eller en forhøjelse, der endnu ikke er tinglyst, indsættes den fremtidige respekt ved at vælge "Tilføj fremtidig respekt" i trinnet "Tinglyste hæftelser".

Den fremtidige respekt, skal indeholde de oplysninger om pantet, som fremgår af tinglysningsbekendtgørelsens § 21, jf. § 8. Angiver man ikke disse oplysninger, afvises den fremtidige respekt og bliver ikke inkluderet i anmeldelsen.

Det er ikke tilstrækkeligt, at den fremtidige respekt noteres i trinnet "Øvrige oplysninger". Her tinglyses respekten ikke, og der skal derfor anmeldes en respekt efterfølgende.

Sidst opdateret: 27. november 2020