Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Hvis et dokument - efter forhøjelse - skal respektere andre rettigheder, skal dokumenttypen "Forhøjelse ..." kombineres med dokumenttypen "Respekt ...".

Skal flere dokumenttyper kombineres, skal anmelder fordele rollerne i anmeldelsen til de indeholdte dokumenttyper. Dette gøres i trinnet ”Rollefordeling”.

Hver rolle skal være tilknyttet mindst én dokumenttype, og hver dokumenttype skal have tilknyttet mindst én rolle. Markeringen af de valgte roller har betydning for visning af rollerne i anmeldelsen og for tinglysningsresultatet.

Vejledning Sidst opdateret
Forhøjelse fast ejendom, Andelsbolig- og Bilbogen pdf

1. februar 2024

Spørgsmål & svar

Hvorfor er min forhøjelse/debitorskifte blevet spaltet, og hvorfor er den tidligere ejer ikke slettet af tingbogen?

Dokumentet er blevet spaltet, fordi der er mellemstående pant eller servitutter på ejendommen, der ikke er respekteret.

Så længe dokumentet er spaltet, vil den tidligere kreditor være angivet på version 1 og den nye kreditor på version 2. Dette ændres først, når dokumentet ikke længere er spaltet.

For at ophæve spaltningen, skal der

  1. anmeldes en respektpåtegning på det dokument der er spaltet, hvor det mellemliggende respekteres

    eller

  2. anmeldes en respektpåtegning på det mellemstående pant, hvor begge versioner af det spaltede dokument respekteres.

Sidst opdateret: 27. november 2020