Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Der skal anmeldes en respektpåtegning, når en allerede tinglyst hæftelse skal respektere andre dokumenter på ejendommen.

Skal flere dokumenttyper kombineres, skal anmelder fordele rollerne i anmeldelsen til de indeholdte dokumenttyper. Dette gøres i trinnet ”Rollefordeling”.

Hver rolle skal være tilknyttet mindst én dokumenttype, og hver dokumenttype skal have tilknyttet mindst én rolle. Markeringen af de valgte roller har betydning for visning af rollerne i anmeldelsen og for tinglysningsresultatet.

Vejledninger Sidst opdateret
Respekt Hæftelse fast ejendom, Andel og Bil pdf

1. februar 2024

Spørgsmål & svar

Hvordan respekteres en fremtidig hæftelse, eller en forhøjelse af en hæftelse, der endnu ikke er tinglyst?

Der skal anmeldes dokumenttype "Respekt Hæftelse", hvor den fremtidige respekt/forhøjelse indsættes ved at vælge "Tilføj fremtidig respekt" i trinnet "Tinglyste hæftelser".

Den fremtidige respekt, skal indeholde de oplysninger om pantet, som fremgår af tinglysningsbekendtgørelsens § 21, jf. § 8. Dokumentet må ikke respektere det, det skal være sideordnet med. Angiver man ikke disse oplysninger, afvises den fremtidige respekt og bliver ikke inkluderet i anmeldelsen.

Hvordan lyser jeg sideordnet prioritet på to eller flere allerede tinglyste dokumenter på samme ejendom?

Der skal anmeldes en påtegning på de relevante hæftelser, hvor dokumenttyperne "Respekt Hæftelse" og "Påtegning Hæftelse" markeres. 

I trinnet ”Tinglyste hæftelser” markeres de hæftelser, som dokumentet skal respektere, undtagen det dokument som det skal være sideordnet med. I trinnet "Påtegning på pantebrev eller anden hæftelse" angives dato/løbenummer for det dokument, som dokumentet skal være sideordnet med i fritekst feltet. Sideordnet prioritet for hæftelser, der endnu ikke er tinglyst, skal indeholde de samme oplysninger om pantet som ved respekt af fremtidige hæftelser, jfr. tinglysningsbekendtgørelsens § 21, jfr. § 8. Dokumentet må ikke respektere det, det skal være sideordnet med.

Hvordan opretholder jeg den sideordnede respekt, når der lyses yderligere pant som de sideordnede hæftelser også skal respektere?

Der skal anmeldes en påtegning på de relevante hæftelser, hvor dokumenttyperne "Respekt Hæftelse" og "Påtegning Hæftelse" markeres. 

I trinnet ”Tinglyste hæftelser” markeres de hæftelser, som dokumentet skal respektere, undtagen det dokument som det skal være sideordnet med. I trinnet "Påtegning på pantebrev eller anden hæftelse" angives dato/løbenummer for det dokument, som dokumentet skal være sideordnet med i fritekstfeltet. Dokumentet må ikke respektere det, det skal være sideordnet med.

Sidst opdateret: 27. november 2020