Tinglysningsretten

For at opnå beskyttelse mod aftaler eller retsforfølgning skal pant i ejerpantebreve og øvrige pantedokumenter tinglyses som underpant i dokumentet.

Underpant kan kun påtegnes med dokumenttyperne "Aflysning Hæftelse ...", "Nedlysning ..." samt "Underpant Respekt".

Spørgsmål & svar

Hvordan forhøjes underpant?

Underpant kan ikke påtegnes med forhøjelse.

Hvis underpantet er tinglyst på et ejerpantebrev - og har samme hovedstol som ejerpantebrevet - kan du forhøje underpantet samtidig med, at du forhøjer ejerpantebrevet.

Ellers kan du kan i stedet

  1. anmelde dokumenttype "Underpant ..." på selve forhøjelsesbeløbet, eller
  2. tinglyse et nyt underpantebrev på det samlede beløb og derefter aflyse det tidligere underpantebrev.

Kan underpant videregives/frempantsættes?

Underpant kan videregives/frempantsættes ved at få tinglyst et nyt underpant på pantebrevet.

Nuværende underpanthaver skal have rollen "Kreditor" i anmeldelsen, og den underpanthaver, der får sikkerhed ved frempantsætningen, skal have rollen "Underpanthaver".

Der skal afgives relevant erklæring i trinnet "Erklæringer".

I trinnet "Øvrige oplysninger" skal det angives, at der er tale om en frempantsætning.

Hvornår skal ejerforening tiltræde som underpanthaver på et ejerpantebrev?

Som udgangspunkt skal ejerforeningen tiltræde som alle andre underpanthavere.

Ved debitorskifte på et ejerpantebrev er ejerforeningen dog fritaget for underskrift. Underpanthaver (ejerforeningen) skal fremgå som rolle i anmeldelsen. I trinnet "Underskriftsmetode" vælges "Skal ikke underskrive" for ejerforeningen, og begrundelsesfeltet udfyldes.

Hvordan skal man oprette sideordnet underpant?

Sideordnede underpanthavere med samme beløb kan oprettes som ét underpantebrev. Det samlede beløb skal angives i anmeldelsen. Det kan evt. anføres i trinnet "Øvrige oplysninger", at underpanthaverne skal være sideordnet for xx kr.

Sideordnede underpanthavere med forskellige beløb skal oprettes som separate underpantebreve med hvert sit beløb. Det skal anføres i trinnet "Øvrige oplysninger", at underpanthaverne skal være sideordnet.

Sidst opdateret: 19. maj 2021