Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Notering af kreditorbeskyttelse, jf. retsplejelovens § 513, skal ske ved tinglysning af en servitut eller ved påtegning af det pantebrev, der indfries.

Det fremgår af retsplejelovens § 513, at der ikke kan foretages udlæg i et erstatningsbeløb.

Efter udbetaling skal erstatningsbeløbet holdes klart adskilt fra modtagers øvrige formue.

Der kan ske notering af kreditorbeskyttelse jf. retsplejelovens § 513 ved tinglysning af en servitut eller ved påtegning af det pantebrev i fast ejendom, der indfries. Da Andelsbolig- og Bilbogen er gældsregistre, kan det ikke tinglyses eller noteres, at andelsboligen eller køretøjet er købt for kreditorbeskyttede midler.

Landsretten har udtalt, at udlægshindring efter retsplejelovens § 513 stk. 1 ikke er betinget af tinglysning (FM2020.1). Det er derfor ikke en betingelse, at der er tinglyst kreditorbeskyttelse på ejendommen, og der kan derfor ikke tinglyses udlæg på ejendommen, selvom der ikke er tinglyst kreditorbeskyttelse.

Hvis ejendommen er erhvervet med kreditorbeskyttede midler, skal dette fremgå af servitutteksten.

Ved indfrielse af pantet skal påtegningen på pantebrevet indeholde beskrivelse af, at pantet er indfriet med kreditorbeskyttede midler. Vær opmærksom på, at noteringen om kreditorbeskyttelse på pantebrevet vil forsvinde sammen med pantebrevet, fx når dette udnyttes som afgiftspantebrev. Det anbefales derfor at tinglyse servitut om kreditorbeskyttelse. 

Tinglysningsretten påser, at der er vedhæftet dokumentation for, at

  • der er tale om et forsikringsbeløb, der er fritaget for udlæg efter retsplejelovens § 513,
  • beløbet har været holdt adskilt fra modtagers øvrige formue. Retspraksis har helt konkret afgjort, at beløbet anses for at være adskilt fra modtagers øvrige formue, selvom beløbet blev udbetalt til modtagers konto med andre beløb, hvorefter erstatningsbeløbet straks blev flyttet til særskilt konto – og uden mellemkommende bevægelser på kontoen,
  • ejendommen er erhvervet for kreditorbeskyttede midler, eller at pantet er indfriet med kreditorbeskyttede midler.

OBS: Bilagsbanken er offentlig tilgængelig. Derfor må bilag ikke indeholde personnumre (de sidste 4 cifre) eller andre personfølsomme oplysninger.
Se evt. vejledningen ”Upload og vedhæft bilag" (pdf).

Vejledninger Sidst opdateret
Servitut pdf

24. april 2023

Påtegning Hæftelse fast ejendom, Andelsbolig og Bilbogen pdf

1. februar 2024

Sidst opdateret: 01. marts 2024