Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Rettigheder over løsøre, pantebreve, ejerpantebreve eller skadesløsbreve tinglyses i Personbogen. Fritidsfartøjer på op til 20 bruttotonnage registreres i Personbogen.

Fritidsfartøjer over 20 bruttotonnage og erhvervsfartøjer over 5 bruttotonnage registreres i Skibsregistret.

Skal flere dokumenttyper kombineres, skal anmelder fordele rollerne i anmeldelsen til de indeholdte dokumenttyper. Dette gøres i trinnet ”Rollefordeling”.

Hver rolle skal være tilknyttet mindst én dokumenttype, og hver dokumenttype skal have tilknyttet mindst én rolle. Markeringen af de valgte roller har betydning for visning af rollerne i anmeldelsen og for tinglysningsresultatet.

Spørgsmål & svar

Hvor kan jeg se, hvad der er pantsat, og om der er sket afvisning for så vidt angår enkelte effekter

Det fremgår af tinglysningssvaret, som kan findes ved at forespørge på dokumentet i Personbogen.
 
Du kan evt. benytte vejledningen "Forespørg Personbogen (personbogsattest)".

Hvordan fornyer jeg tinglysningen/forlænger løbetiden på et løsørepantebrev, der står til at falde for 10-års fristen?

Du skal anmelde en påtegning, hvor du anmoder om fornyelse/forlængelse.

Hvordan beskrives fritidsfartøjer under "Angiv løsøre"?

Skrognummer, byggenummer el.lign. skal fremgå under "Angiv løsøre".

Det skal fremgå af anmeldelsen, om fartøjet er under 5 bruttotonnage og/eller 7 meter.

Hvis fritidsfartøjet er mellem 5 og 20 bruttotonnage, skal der være afgivet erklæring om dette.

Skal der vedhæftes kopi af lejekontrakt, når der pantsættes iht. § 47b stk. 2?

Ja, der skal altid vedhæftes en kopi af en tiltrådt lejekontrakt, når der pantsættes iht. § 47b stk. 2, også selvom der ikke skal pantsættes lejerettigheder.

Sidst opdateret: 22. juni 2022