Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Rettigheder over løsøre, pantebreve, ejerpantebreve eller skadesløsbreve tinglyses i Personbogen. Fritidsfartøjer på op til 20 bruttotonnage registreres i Personbogen.

Fritidsfartøjer over 20 bruttotonnage og erhvervsfartøjer over 5 bruttotonnage registreres i Skibsregistret.

Skal flere dokumenttyper kombineres, skal anmelder fordele rollerne i anmeldelsen til de indeholdte dokumenttyper. Dette gøres i trinnet ”Rollefordeling”.

Hver rolle skal være tilknyttet mindst én dokumenttype, og hver dokumenttype skal have tilknyttet mindst én rolle. Markeringen af de valgte roller har betydning for visning af rollerne i anmeldelsen og for tinglysningsresultatet.

Vejledninger Sidst opdateret
Aflysning Hæftelse Personbogen pdf

1. februar 2024

Debitorskifte Løsøre pdf

1. februar 2024

Ejerpantebrev Løsøre pdf

23. august 2023

Forevis Dokumentation pdf

4. marts 2024

Forhøjelse Personbogen pdf

1. februar 2024

Kreditorskifte Løsøre (transport) pdf

1. februar 2024

Nedlysning Personbogen pdf

1. februar 2024

Ny Fuldmagtshaver Løsøre pdf

1. februar 2024

Ny Meddelelseshaver Løsøre pdf

1. februar 2024

Pantebrev Løsøre pdf

21. april 2023

Påtegning Hæftelse Personbogen pdf

1. februar 2024

Respekt Personbogen pdf

5. februar 2024

Skadesløsbrev Løsøre pdf

24. april 2023

Udvidelse Relaksation Hæftelse Løsøre pdf

1. februar 2024

Underpant Personbogen pdf

1. februar 2024

Underpantsætning Løsøre Påtegning pdf

1. februar 2024

Vilkårsændring Løsøre pdf

1. februar 2024

Spørgsmål & svar

Hvor kan jeg se, hvad der er pantsat, og om der er sket afvisning for så vidt angår enkelte effekter

Det fremgår af tinglysningssvaret, som kan findes ved at forespørge på dokumentet i Personbogen.
 
Hent vejledningen "Forespørg Personbogen (personbogsattest) (pdf)".

Hvordan fornyer jeg tinglysningen/forlænger løbetiden på et løsørepantebrev, der står til at falde for 10-års fristen?

Du skal anmelde en påtegning, hvor du anmoder om fornyelse/forlængelse.

Hvordan beskrives fritidsfartøjer under "Angiv løsøre"?

Skrognummer, byggenummer el.lign. skal fremgå under "Angiv løsøre".

Det skal fremgå af anmeldelsen, om fartøjet er under 5 bruttotonnage og/eller 7 meter.

Hvis fritidsfartøjet er mellem 5 og 20 bruttotonnage, skal der være afgivet erklæring om dette.

Skal der vedhæftes kopi af lejekontrakt, når der pantsættes iht. § 47b stk. 2?

Ja, der skal altid vedhæftes en kopi af en tiltrådt lejekontrakt, når der pantsættes iht. § 47b stk. 2, også selvom der ikke skal pantsættes lejerettigheder.

Sidst opdateret: 13. maj 2024