Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Skadesløsbreve eller ejerpantebreve med pant i en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser.

Vejledninger Sidst opdateret
Aflysning Hæftelse Personbogen pdf

1. februar 2024

Debitorskifte Løsøre pdf

1. februar 2024

Ejerpantebrev Virksomhedspant pdf

23. august 2023

Skadesløsbrev Fordringspant pdf

24. april 2023

Skadesløsbrev Virksomhedspant pdf

24. april 2023

Spørgsmål & svar

Skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev ved debitorskifte?

Ja. Der skal anmeldes nyt virksomhedspant/fordringspant, hvorefter det eksisterende skal aflyses.

Kan afgiften overføres, skal der afgives relevant erklæring.

Hvordan ændres antallet af aktivtyper?

Der skal oprettes et nyt dokument med de ønskede aktivtyper, hvorefter det allerede tinglyste dokument aflyses.

Hvordan anmeldes et debitorskifte/kreditorskifte på virksomhedspant og fordringspant?

Der skal anmeldes nyt "Skadesløsbrev Virksomhedspant"/"Skadesløsbrev Fordringspant", hvorefter det eksisterende skal aflyses.

Kan afgiften overføres, skal der afgives relevant erklæring.

Hent vejledningen "Skadesløsbrev Virksomhedspant" (pdf).

Hent vejledningen "Skadesløsbrev Fordringspant" (pdf).

Sidst opdateret: 24. januar 2024