Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Tinglysningslovens § 20 kan anvendes, når en servitut eller hæftelse begæres slettet i sin helhed uden den berettigedes underskrift eller andet aflysningsgrundlag (fx en dom eller efter retsplejelovens § 581).

Dokumenttypen "Tinglysningslovens § 20" kan fx anvendes til aflysning af pantebreve af en vis størrelse, hvor det er over ca. 20 år siden, sidste afdrag er betalt. Den kan også anvendes til aflysning af servitutter, der er åbenbart ophørt efter deres indhold - fx fordi en berettiget er afgået ved døden.

Dokumenttypen kan kun bruges til aflysning af ejerpantebreve, hvis det er slettelse i henhold til retsplejelovens § 581

Pant

Når dokumentet er tinglyst på flere ejendomme med samme dato/løbenummer, og det skal aflyses på én eller flere af disse ejendomme, eller når dokumentet skal aflyses på en del af en samlet fast ejendom, skal dokumenttypen "Relaksation Hæftelse Fast Ejendom" anvendes. I fritekstfeltet skal det fremgå, at pantet begæres slettet jf. tinglysningslovens § 20.

Servitut

Når dokumentet er tinglyst på flere ejendomme med samme dato/løbenummer, og skal aflyses på én eller flere af disse ejendomme, skal dokumenttypen "Relaksation Servitut" anvendes. Når dokumentet skal aflyses på en del af en samlet fast ejendom, eller en del af servituttens indhold skal udgå, skal dokumenttypen "Påtegning Servitut" anvendes. I fritekstfeltet skal det fremgå, at servitutten begæres slettet jf. tinglysningslovens § 20.

Anmodningen skal indeholde en redegørelse for sletning samt evt. behørig dokumentation.

Vejledning Sidst opdateret
Tinglysningslovens § 20 pdf

1. februar 2024

Relaksation Hæftelse Fast Ejendom pdf

1. februar 2024

Relaksation Servitut pdf

1. februar 2024

Påtegning Servitut pdf

1. februar 2024

Sidst opdateret: 10. marts 2023