Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Afvisninger, fejlmeddelelser, frister og svar fra systemet.

Afvisninger

Når en anmeldelse er afvist, har Tinglysningsretten ikke længere adgang til den.

Derfor skal en afvist anmeldelse altid genanmeldes, hvis den skal tinglyses. Dette gælder også, selvom afvisningen måtte være sket ved en fejl fra Tinglysningsrettens side, eller hvis en afvisning eventuelt bliver omgjort af en højere retsinstans.

Hvis anmeldelsen gemmes som kladde, inden den sendes til tinglysning, vil det dog være muligt at rette i kladden, som efterfølgende skal underskrives af parterne og genanmeldes til tinglysning. På denne måde slipper man for at skulle indtaste alle oplysninger i anmeldelsen igen.

Fejlmeddelelser

Når du indtaster en disponents navn i Den Digitale Tingbog, skal det skrives på samme måde, som det er registreret i Det Centrale Personregister. Ellers vil du få en fejlmeddelelse. 

Det fulde navn fremgår af disponentens personnummer- eller sygesikringsbevis.

Frister

Hvis din anmeldelse har været tinglyst med frist, og begrundelsen for fristen er ophævet, skal der anmeldes en påtegning på dokumentet, hvor fristen begæres slettet. Anmeldelsen er afgiftsfri.

Fx:
Et pantebrev er blevet tinglyst med frist, da skødet er tinglyst med frist. Når skødet er blevet endelig indført, skal der anmeldes dokumenttype "Påtegning Hæftelse Fast Ejendom" på pantebrevet. I anmeldelsen skal der anmodes om, at pantebrevets frist ophæves, da skødet er blevet endeligt indført.

Frister kan forlænges på begæring.

En begæring om fristforlængelse skal ske ved påtegning på det dokument, der er tinglyst med frist. Du benytter den dokumenttype, der er relevant for dit dokument:

Påtegning Adkomst
Påtegning Hæftelse Fast Ejendom
Påtegning Servitut
Påtegning Hæftelse Bil
Påtegning Hæftelse Andel
Påtegning Hæftelse Personbogen
Påtegning Ægtepagt

Rollen ”Anmoder” er den eneste, der behøver underskrive en anmodning om fristforlængelse.

Der skal begrundes, hvorfor fristen skal forlænges, og der kan som udgangspunkt maksimalt forlænges med samme frist, som det oprindelige dokument.

Øvrige svar fra Den Digitale Tingbog

Anmeldelsen er modtaget
Det betyder, at Tinglysningsretten har modtaget anmeldelsen. Anmeldelsen afventer imidlertid behandling, da et andet dokument kan stå i kø og skal behandles først.

Du kan se, hvilke dokumenter der ligger i kø, ved at forespørge på ejendommen/-e i Den Digitale Tingbog.

Anmeldelsen slettes snart
Det betyder, at en anmeldelse snart bliver automatisk slettet fra underskriftsmappen, så anmelder skal hurtigst muligt få de sidste til at underskrive, så anmeldelsen kan anmeldes.

En anmeldelse ligger i underskriftsmappen i cirka et halvt år og vil blive slettet, hvis ikke den anmeldes. Advarslen kommer cirka 14 dage før dokumentet slettes.

Tidsfrist overskredet. Anmeldelsen er slettet
Det betyder, at en underskrift har ligget for længe i underskriftsmappen og nu bliver slettet.

Tvangsabonnement Notifikation
Beskeden kommer til den, der har stået som anmelder på et dokument, der er blevet tinglyst med retsanmærkning.

Når det pågældende dokument bliver tinglyst, opretter det Den Digitale Tingbog et "tvangsabonnement" på ejendommen til anmelderen. På denne måde vil anmelder få besked, når det dokument/de dokumenter, der er givet retsanmærkning om, er blevet aflyst eller på anden måde kan slettes fra retsanmærkningen.

Anmelder skal selv hente det anmærkningsfrie dokument på www.tinglysning.dk. Her vælges "Forespørg" og herefter "Påtegninger". Dokumentet søges frem på dato og løbenr.

Tvangsabonnementet til anmelder ophører, hvis en anden anmelder efterfølgende tinglyser en påtegning på det pågældende dokument. Tvangsabonnementet sendes altid til den seneste anmelder.

Ændret/slettet anmærkning
Når der sker en ændring af anmærkningen på det dokument, der er tinglyst med anmærkning, vil anmelder modtage en besked. Det kan bl.a. være et debitor-/kreditorskifte, eller hvis anmærkningen slettes.

Dette vil ske så længe dokumentet har anmærkning, uanset hvornår det digitale dokument er tinglyst.

Sidst opdateret: 22. juni 2021