Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Afvisninger, fejlmeddelelser, frister og svar fra systemet.

Afvisninger

Når en anmeldelse er afvist, har Tinglysningsretten ikke længere adgang til den.

Derfor skal en afvist anmeldelse altid genanmeldes, hvis den skal tinglyses. Dette gælder også, selvom afvisningen måtte være sket ved en fejl fra Tinglysningsrettens side, eller hvis en afvisning eventuelt bliver omgjort af en højere retsinstans.

Hvis anmeldelsen gemmes som kladde, inden den sendes til tinglysning, vil det dog være muligt at rette i kladden, som efterfølgende skal underskrives af parterne og genanmeldes til tinglysning. På denne måde slipper man for at skulle indtaste alle oplysninger i anmeldelsen igen.

Fejlmeddelelser

Når du indtaster en disponents navn i Den Digitale Tingbog, skal det skrives på samme måde, som det er registreret i Det Centrale Personregister. Ellers vil du få en fejlmeddelelse. 

Det fulde navn fremgår af disponentens personnummer- eller sygesikringsbevis.

Frister

Hvis din anmeldelse har været tinglyst med frist, og betingelsen for fristen er opfyldt, skal der anmeldes en påtegning på dokumentet, hvor eventuel dokumentation vedhæftes og fristen begæres slettet. Anmeldelsen er afgiftsfri.

Det er anmelders ansvar, at fristen opfyldes. Det samme er gældende, når der er tinglyst med frist til matrikulær berigtigelse.

Snarlig udløb på frist

Anmeldelsen er tinglyst med frist, der endnu ikke er opfyldt og anmeldelsen vil snart blive slettet.

Fx:
Et pantebrev er blevet tinglyst med frist, da skødet er tinglyst med frist. Når skødet er blevet endelig indført, skal der anmeldes dokumenttype "Påtegning Hæftelse Fast Ejendom" på pantebrevet. I anmeldelsen skal der anmodes om, at pantebrevets frist ophæves, da skødet er blevet endeligt indført.

Frister kan forlænges på begæring.

En begæring om fristforlængelse skal ske ved påtegning på det dokument, der er tinglyst med frist. Du benytter den dokumenttype, der er relevant for dit dokument:

Hent vejledningen "Påtegning Adkomst" (pdf)
Hent vejledningen "Påtegning Hæftelse Fast Ejendom" (pdf)
Hent vejledningen "Påtegning Servitut" (pdf)
Hent vejledningen "Påtegning Hæftelse Bil" (pdf)
Hent vejledningen "Påtegning Hæftelse Andel" (pdf)
Hent vejledningen "Påtegning Hæftelse Personbogen" (pdf)
Hent vejledningen "Påtegning Ægtepagt" (pdf)

Rollen ”Anmoder” er den eneste, der behøver underskrive en anmodning om fristforlængelse.

Der skal begrundes, hvorfor fristen skal forlænges, og der kan som udgangspunkt maksimalt forlænges med samme frist, som det oprindelige dokument.

Slettet frist

Det betyder, at en frist i anmeldelsen er opfyldt. Vær opmærksom på, at der kan være flere frister og alle skal opfyldes.

Når der ikke er flere frister er anmeldelsen endeligt tinglyst.

Frist sprunget

Det betyder at anmeldelsen er slettet og ikke længere er tinglyst, da betingelserne - angivet i fristen - ikke er blevet opfyldt. Dokumentet er slettet, og der skal anmeldes et nyt dokument.

Øvrige svar fra/e-mails fra Tinglysningsretten

Anmeldelsen er modtaget

Det betyder, at anmeldelsen er sendt i underskriftsmappen. Anmeldelsen skal underskrives og anmeldes.

Anmeldelsen er underskrevet

Det betyder, at rollen, der er angivet i e-mailen, har underskrevet anmeldelsen. Når alle roller har underskrevet, skal anmelder sende anmeldelsen til tinglysning ved at underskrive på fanen ”Dokumenter, der kan anmeldes”.

Anmeldelsen er slettet

Det betyder, at anmeldelsen er opdateret eller sendt til tinglysning af anmelder, og at Tinglysningsretten har modtaget anmeldelsen. Anmeldelsen er derfor slettet i underskriftsmappen.

Anmeldelsen kan imidlertid afvente sagsbehandling, da et andet dokument kan stå i kø og skal behandles først.

Du kan se, hvilke dokumenter der ligger i kø, ved at forespørge på ejendommen/-e i Den Digitale Tingbog. Du kan også se status på din anmeldelse under "Anmeldelser".

Se også afsnittet "Tidsfrist overskredet. Anmeldelsen er slettet" nedenfor.

Anmeldelsen slettes snart

Det betyder, at en anmeldelse snart bliver automatisk slettet fra underskriftsmappen, så anmelder skal hurtigst muligt få de sidste til at underskrive, så anmeldelsen kan anmeldes.

En anmeldelse ligger i underskriftsmappen i cirka et halvt år og vil blive slettet, hvis ikke den anmeldes. Advarslen kommer cirka 14 dage før dokumentet slettes.

Tidsfrist overskredet. Anmeldelsen er slettet

Det betyder, at en anmeldelse har ligget for længe i underskriftsmappen og nu er slettet.

Retsanmærkning ændret/slettet

Når der sker en ændring af en retsanmærkning, vil anmelder modtage en e-mail med et nyt tinglysningssvar. Det kan bl.a. ske, fordi der er tinglyst et debitor-/kreditorskifte på dokumentet, der er anmærkning om, eller dette dokument er blevet aflyst.

Dette vil ske så længe dokumentet har anmærkning, uanset hvornår det digitale dokument er tinglyst.

Tvangsabonnement Notifikation

Beskeden kommer til den, der har stået som anmelder på et dokument, der er blevet tinglyst med retsanmærkning.

Når det pågældende dokument bliver tinglyst, opretter det Den Digitale Tingbog et "tvangsabonnement" på ejendommen til anmelderen. På denne måde vil anmelder få besked, når det dokument/de dokumenter, der er givet retsanmærkning om, er blevet aflyst eller på anden måde kan slettes fra retsanmærkningen.

Anmelder skal selv hente det anmærkningsfrie dokument på tinglysning.dk. Her vælges "Forespørg" og herefter "Påtegninger". Dokumentet søges frem på dato og løbenr.

Tvangsabonnementet til anmelder ophører, hvis en anden anmelder efterfølgende tinglyser en påtegning på det pågældende dokument. Tvangsabonnementet sendes altid til den seneste anmelder.

Sidst opdateret: 30. maj 2024