Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til anmeldelser på tinglysning.dk og fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation.

Udenlandske dokumenter skal som udgangspunkt være oversat til dansk.

Udenlandske dokumenter til forevisning i forbindelse med anmeldelser
Vielses-, navne-, separation-, skilsmisse-, fødsels-, døds- og skifteretsattester, værgebeskikkelser og afgørelser om forældremyndighed, domme, retskendelser og lignende skal fremstå som originale og kommende fra den pågældende myndighed, hvis dokumentet kommer fra følgende lande:

  • Europa godtages, med undtagelse af Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kosovo, Rusland, Tadsjikistan, Ukraine og Uzbekistan her kræves apostille eller legalisering
  • USA
  • Canada
  • Australien
  • New Zealand
  • Tyrkiet

 Hvis der i dokumentet er betingelser for gyldighed, fx originalt vandmærke, vil anmeldelsen blive tinglyst med frist til forevisning i original.

Dokumenter, der ikke kommer fra ovennævnte lande, skal enten apostillepåtegnes eller legaliseres.
Se Udenrigsministeriets hjemmeside.

Notar- og/eller apostillepåtegninger skal altid forevises i original.

Udenlandske selskaber

Ved anmeldelser af dokumenter til tinglysning og registrering af tinglysningsfuldmagter skal tegningsretten dokumenteres ved udskrift fra en offentlig myndighed eller en notarpåtegning, hvor tegningsretten fremgår. En udskrift fra en offentlig myndighed må maksimalt være èn måned gammel på underskrifts-/anmeldelsestidspunktet.

Af notarpåtegningen kan enten fremgå, hvilke navngivne personer, der tegner selskabet, eller at den eller de personer, der har skrevet under på tinglysningsfuldmagten, er berettiget hertil. En eventuel notarpåtegning skal indsendes i original.

Tinglysningsretten følger samme praksis vedrørende prokura, underskriftscirkulærer og videregivelse i forbindelse med udenlandske selskaber, som ved danske selskaber, medmindre det konkret er dokumenteret af anmelder, at der skulle gælde noget andet i det pågældende land.

Udenlandske dokumenter til forevisning i forbindelse med fuldmagter

Udenlandske dokumenter, der forevises i forbindelse med en fuldmagt skal være originale, hvis der er tale om et legitimationsdokument, der skal disponeres i henhold til. Et legitimationsdokument kan være en skiftefuldmagt, skifteretsattest, prokura, underskriftscirkulære, bobestyrerattest, executor, kuratorattest og likvidatorattest.  Andre dokumenter skal fremstå som udstedt af den pågældende myndighed.

Fuldmagter fra udenlandske selskaber uden cvr-nr. eller personer uden cpr-nr. udformes i henhold til reglerne f.s.v. angår fast ejendom i "Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden nr. 763 af 20/07 2009."
Hent bekendtgørelse på retsinformation.dk.

Hent vejledningen "Fuldmagt til brug for tinglysning (Tingbogen)" (pdf)
.

Fuldmagt til Bil- og Andelsboligbogen udformes i henhold til bilag 2 og 3 i reglerne "Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden nr. 763 af 20/07 2009".
Hent bekendtgørelse på retsinformation.dk.

Fuldmagter i Personbogen i henhold til bilag 1 i reglerne "Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden nr. 670 af 11/06 2013".
Hent bekendtgørelse på retsinformation.dk.

Det ønskede bilag kopieres over i et Word-dokument, der udfyldes og underskrives af fuldmagtsgiver og evt. vitterlighedsvidner.

I forbindelse med udformningen, skal du huske at afkrydse fuldmagtsgiver som "ikke registreret i Danmark".

Fuldmagten i Personbogen må ikke gives til nuværende eller kommende ægtefælle, hvis dispositionen vedrører punkt 6 "Udstede og anmelde ægtepagter".

Fuldmagten skal fysisk fremsendes til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.

Oversættelser

Det skal fremgå af oversættelsen, hvem der har oversat, så oversætteren kan identificeres. Det skal også fremgå at vedkommende har en relevant uddannelse til at kunne oversætte. Oversætteren må ikke være parten selv. Translatøroversættelse godtages.

Sidst opdateret: 24. januar 2024