Gå til sidens indhold

17 apr 2020

Danmarks Domstole

Domstolene forlænger nødberedskabet

Danmarks Domstole forlænger på baggrund af regeringens udmelding nødberedskabet frem til og med den 10. maj 2020 og vil derfor aflyse/udskyde ikke-kritiske retsmøder. Samtidig arbejder domstolene fortsat på at løse mest muligt arbejde hjemmefra.

Danmarks Domstole følger nøje regeringens udmeldinger om gradvis genåbning af samfundet. Det indebærer, at langt hovedparten af domstolenes medarbejdere vil være hjemsendte til og med den 10. maj, og at nødberedskabet, der skal sikre behandling af kritiske sagsområder, ligeledes forlænges hertil. Samtidig ser domstolene på, om der i den kommende tid vil være yderligere sagsområder, der bliver kritiske i takt med, at tiden går, og derfor bør omfattes af nødberedskabet. Det er vigtigt, at man kontakter sin lokale ret, hvis man i perioden indtil da har retsmøder eller andre ærinder ved retten.

”Danmarks Domstole arbejder på at løse de kritiske sagsområder og lave mest muligt arbejde hjemmefra. Domstolenes DNA er at være i retssalene og arbejde for ret og retfærdighed, og vi vil meget gerne i gang i retssalene igen, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og regeringen giver grønt lys. Domstolene er generelt omfattet af den forlængede nedlukning, men vi er i gang med at se på en plan for, hvordan vi kan håndtere en gradvis genåbning, når det er muligt. Vi vil informere yderligere, så snart det er muligt”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.

Retterne arbejder kontinuerligt på at håndtere nødberedskabet og arbejde mest muligt hjemmefra. Siden starten af april er visse konkurssager blevet tilføjet listen over kritiske sagsområder. Det gælder også tvangsfuldbyrdelse af ordinært samvær, hvor det henstilles til retterne, at de åbner op for behandling af sager herom. Endeligt har retterne åbnet op for notarforretninger for erhvervskunder, også hvor det kræver fysisk fremmøde, ligesom vi har informeret om muligheden for brug af generalfuldmagter.

Det vil – som hidtil - være op til en konkret vurdering i den enkelte ret, hvorvidt en sag opfylder betingelserne om at være en del af det kritiske nødberedskab.

Samtidig arbejder domstolene også videre på strategien for håndtering af sager, når det bliver muligt at vende tilbage til retssalene.

Læs mere om: