Gå til sidens indhold

27 apr 2020

Danmarks Domstole

Retternes genåbning: Sundhed i fokus

Det er afgørende, at genåbningen af Danmarks domstole sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde for rettens brugere og ansatte. Derfor er sundhedsmæssige retningslinjer og minimering af smitterisiko i fokus, når retterne genåbner den 27. april.

Bemærk, at nyhederne om corona ikke er opdaterede med de seneste anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Læs de seneste retningslinjer her.

Det er en forudsætning for genåbningen af retterne, at sagsafviklingen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger og retningslinjer om forholdsregler mod smittespredning. Domstolsstyrelsen har i genåbningsplanen for domstolene udarbejdet anbefalinger og retningslinjer til en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af sager i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

Det helt overordnede udgangspunkt for retningslinjerne er, at afstandskravet på 2 meter mellem personer overholdes. Fysisk afskærmning med f.eks. plexiglas overvejes i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Derudover skal kontaktpunkter minimeres og/eller rengøres hyppigt. Derudover vil der være hyppig rengøring i retten og rettens personale vil have fokus på, at alt foregår på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

”Genåbningen er uden tvivl en af de største opgaver, vi i meget lang tid er blevet stillet overfor ved domstolene. Derfor har vi sammen med de relevante myndigheder udarbejdet meget grundige retningslinjer, som retterne er i gang med at udmønte lokalt inden den samlede genåbning den 27. april. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden, også i retterne. På den måde kan vi forhåbentligt hurtigt få domstolene ordentligt i gang igen. Vi glæder os til at komme tilbage i retssalene – men det skal ske på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, både for vores brugere og ansatte”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.

Retterne over hele Danmark er i gang med at se på den praktiske udmøntning af retningslinjerne. Retterne ser blandt andet på emner som:

  • Tilstedeværelse i rettens lokaler
  • Hygiejne og rengøring
  • Adgangsforhold til retten
  • Publikumsadgang
  • Vurdering af retssalene

De sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer, der er mest relevante i forhold til genåbning af retsbygninger og retssale, er gengivet i faktaark om de generelle retningslinjer.

Der er både fokus på de ansatte og rettens brugere, herunder også håndtering af personer med symptomer og personer i risikogrupper. Det er vigtigt, at alle rettens brugere overholder anbefalingerne og retningslinjerne for at minimere smitterisiko.

Her kan du finde link til sundhedsmyndighedernes information:


Her kan du se plakat med de vigtigste råd til brugere i retten.

Genåbningen af Danmarks Domstole er gældende, indtil det sundhedsmæssige behov for planen ikke længere er til stede.

Yderligere information

Vigtig information til alle brugere ved Danmarks Domstole om hensigtsmæssig adfærd og god hygiejne

Det er en forudsætning for genåbning af retterne, at sagsafviklingen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer om forholdsregler mod smittespredning.

Alle, der kommer i retten, skal derfor følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger.

De sundhedsfaglige anbefalinger, der er mest relevante i forhold til genåbning af retsbygninger og retssale, er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

Se Danmarks Domstoles retningslinjer for adfærd og hygiejne ved sagsafvikling i retten under coronakrisen