Gå til sidens indhold

25 maj 2020

Danmarks Domstole

Fejl i rapport fra Justitia

Børsen omtaler i dag en ny rapport fra tænketanken Justitia om civile sager.

Erhvervslivet er en vigtig bruger af retsvæsenet og domstolene et centralt forum for at løse erhvervslivets tvister. Danmarks Domstole er generelt meget interesserede i at modtage input udefra til, hvordan sagstilrettelæggelsen eventuelt kan udvikles og forbedres.

Der er mange interessante forslag i rapporten, som styrelsen er ved at studere. Efter Domstolsstyrelsens opfattelse er det imidlertid problematisk, at analysen hviler på en fejlagtig præmis om, at der skulle være have været et produktivitetstab ved domstolene for så vidt angår behandlingen af civile sager. Det er ikke tilfældet. Domstolsstyrelsens opgørelse viser således, at produktiviteten reelt har haft et stabilt niveau fra 2012 til 2019 – og endda har tenderet mod at være stigende.