Gå til sidens indhold

10 maj 2021

Danmarks Domstole

Afstand mellem tilhørere i retslokalerne: reviderede anbefalinger

Danmarks Domstoles krisestab har revideret anbefalingerne til bl.a. afstand mellem tilhørere i lyset af de reviderede anbefalinger i aftalen om genåbning af 6. maj 2021.

Krisestaben har, ud fra hensynet til at sikre offentlighed i retsplejen, besluttet at revidere sine anbefalinger om afstand mellem tilhørere. Anbefalingen er nu, at det er tilstrækkeligt, at retterne opretholder én meters afstand mellem tilhørere i retssalene. Det vil bero på en konkret vurdering ved den enkelte ret, om lokale forhold nødvendiggør, at der fortsat opretholdes to meters afstand mellem tilhørerne. Tilsvarende gælder i forhold til gangarealer, venteområder mv., hvor der fortsat kan være grund til at holde to meters afstand og opfordre personer, der opholder sig her, til at holde mest mulig afstand til hinanden.

De øvrige gældende anbefalinger, herunder sundhedsmæssige anbefalinger, kan findes i denne nyhed om krisestabens anbefalinger fra 20. april 2021.

Det vil som altid være op til den enkelte ret og dommer at beslutte, hvordan sagsafviklingen i den pågældende ret håndteres i lyset af den lokale situation.