Gå til sidens indhold

Boudlæg er den simpleste form for bobehandling, og den benyttes kun til at afslutte dødsboer med en meget lille samlet værdi.

Et bo kan sluttes som boudlæg, når boets penge og andre aktiver ikke giver et overskud på mere end et fast beløb efter betaling af begravelsesudgifterne. Det faste beløb reguleres årligt. Du kan finde det aktuelle beløb under afsnittet ”Beløbsgrænser for dødsboets behandling” herunder.

Ved boudlæg udleveres hele boet til den nærmeste pårørende eller til den, der har sørget for begravelsen. Det kan også være en institution eller en kommune. Den, der får boudlægget, er kun ansvarlig for at betale begravelsesomkostningerne og for at rydde afdødes bolig. Afdødes gæld (heriblandt husleje) hæftes der ikke for.

Da boudlægsmodtager ikke hæfter for afdødes gæld, oplyser skifteretten ikke kreditorer om, hvem der har fået boet udlagt, med mindre kreditor har pant eller anden sikkerhed for sit krav. Hvis kravet vedrører begravelsesudgifter modtager kreditor dog kontaktoplysninger på kontaktpersonen.

Fordi der næsten ikke er nogen værdi i dødsboet, bliver der ikke taget hensyn til evt. testamenter fra den afdøde, når dødsboet behandles som boudlæg. Skifteretten har ret til at bestemme, at et dødsbo skal afsluttes som boudlæg. 

Beløbsgrænser for dødsboets behandling

Beløbsgrænserne justeres hvert år.

Det er årstallet ved et dødsfald, der bestemmer, hvilke beløbsgrænser der gælder for dødsboets behandling.

Boudlæg:

  • 51.000 kr. (2024)
  • 49.000 kr. (2023)
  • 47.000 kr. (2022)
  • 47.000 kr. (2021)

Sidst opdateret: 30. januar 2024