Gå til sidens indhold

Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd bestemme, hvem du vil have til at repræsentere dig og handle på dine vegne, hvis du i fremtiden får brug for det.

Hvis du på et tidspunkt bliver mentalt eller fysisk svækket, så du ikke selv kan administrere din økonomi eller dine personlige forhold, kan du få brug for hjælp. I en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem du vil give fuldmagt til hvad - og under hvilke omstændigheder.

Selve fremtidsfuldmagten skal du oprette på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside.

Hvordan sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

Det er Familieretshuset, der tager stilling til, om din fremtidsfuldmagt kan træde i kraft. Det sker ved, at du selv eller én af dem, du har betroet i din fremtidsfuldmagt, kontakter Familieretshuset.
Familieretshuset vil så vurdere, om de betingelser, som du har skrevet i fremtidsfuldmagten, er opfyldt.

Læs om at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft på Familieretshusets hjemmeside

Hvornår er fremtidsfuldmagten gyldig?

Når fuldmagten er oprettet, skal en notar sikre, at du er ved dine fuld fem, og at du selv har skrevet fremtidsfuldmagten. Dette skal ske senest 6 måneder efter, at du har oprettet fremtidsfuldmagten.

Fuldmagten er først gyldig, når du har været hos notaren. Dette foregår ved, at du aftaler et møde med notaren i din retskreds. Du skal huske at medbringe officiel billedlegitimation med CPR-nummer - fx pas eller kørekort. 

Hvad hvis jeg ikke kan komme til notaren?

Notaren kan komme hjem til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet, hvis du ikke selv kan komme til notaren. I så fald skal du også betale for notarens transport. 

Hvis notaren skal komme hjem til dig, skal du kontakte retten.

Find retskreds med adressesøgning

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

Det koster 300 kroner i retsafgift at få en fremtidsfuldmagt attesteret hos en notar.

Hvis fremtidsfuldmagten på et tidspunkt skal sættes i kraft, skal der betales et gebyr til Familieretshuset. 

Se de aktuelle gebyrer på Familieretshusets hjemmeside

Hvad hvis jeg er digitalt fritaget og ikke har NemID?

Hvis du er fritaget fra digital kommunikation med det offentlige, kan du i stedet skrive din fremtidsfuldmagt på papir og medbringe den til Familieretshuset, hvor du skal underskrive fremtidsfuldmagten. Hvis du gør det, skal du ikke have notarens attest på din fremtidsfuldmagt.

Læs mere om fremtidsfuldmagt uden NemID på Familieretshusets hjemmeside

Kan notaren være lukket som følge af COVID-19?

Danmarks Domstoles krisestab har anbefalet retterne, at de under perioden med skærpede restriktioner i anledning af COVID-19 som udgangspunkt fortsætter med at afvikle notarialforretninger. Lokale forhold ved den enkelte ret kan dog betyde, at kun særlige hastende notarialforretninger kan gennemføres. Hvis det ikke er muligt at få påtegnet en fremtidsfuldmagt, kan man i stedet oprette en generalfuldmagt.

Læs mere om generalfuldmagter her.

Sidst opdateret: 30. september 2021