Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.

Du kan selv udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis du på et tidspunkt mister evnen til selv at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold.

Det er muligt at udpege en eller flere fremtidige fuldmagtshavere. På baggrund af fuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om fx bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. Det kan fx blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., hvor du ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt på tinglysning.dk. Herefter skal den vedstås for en notar ved byretten. Er du fritaget for digital post fra det offentlige, kan du få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Familieretshuset. Du kan også vælge at oprette fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk, hvorefter den skal udskrives og medbringes til underskrift ved Familieretshuset.

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne er opfyldt. Hvis du, som fuldmagtsgiver, selv er i stand til det, kan du selv bede Familieretshuset sætte fuldmagten i kraft. Fuldmagtshaver (den der har fået fuldmagt) kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I den situation skal det dokumenteres med en lægeerklæring eller på anden måde, at du, som fuldmagtsgiver, befinder dig i en tilstand, hvor du ikke selv kan varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold. Familieretshuset foretager altså en vurdering af, om du befinder dig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet.

Før fremtidsfuldmagten er sat i kraft, er det kun fuldmagtsgiver der kan se den i Personbogen.

Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmagtshaver. Den er nu offentlig tilgængelig og kan ses i Personbogen.
Se vejledningen "Forespørg Personbogen (personbogsattest)" (pdf).

Læs hvordan fuldmagtshaver underskriver i henhold til fremtidsfuldmagt på siden ”Underskrifter”.

Spørgsmål & svar

Hvad gør jeg, når fuldmagtshaver ikke har cpr-nr.?

Fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt på papir, der tages med til notaren. Notaren sender fremtidsfuldmagten til Tinglysningsretten, når den er godkendt.

Hvad gør jeg, når én fuldmagtshaver har cpr-nr. og en anden fuldmagtshaver ikke har cpr-nr.?

Fuldmagtsgiver opretter fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk, hvor fuldmagtshaver med cpr-nr. tilføjes i feltet ”Fuldmagtshaver”. Fuldmagtshaver uden cpr-nr. indsættes i tekst feltet sammen med fuldmagtens indhold.

Kan en fremtidsfuldmagt, der er oprettet og underskrevet på papir, og som ikke er registreret og sat i kraft i Fremtidsfuldmagtsregisteret, anvendes i forbindelse med tinglysning?

Nej. For at en fremtidsfuldmagt kan anvendes til tinglysning, skal den opfylde kravene til oprettelse og være sat i kraft, jf. lov om fremtidsfuldmagter § 3, stk. 1, og § 7, stk. 1.

Kan en fremtidsfuldmagt, der er oprettet og underskrevet på papir, anvendes til udarbejdelse af en tinglysningsfuldmagt eller som en generalfuldmagt?

Det kan den som udgangspunkt ikke.

Fremtidsfuldmagten kan ikke anvendes som almindelig fuldmagt ved underskrift af en tinglysningsfuldmagt og heller ikke som en generalfuldmagt, da fremtidsfuldmagten på papir ofte indeholder betingelser for ikrafttræden. Disse betingelser har Tinglysningsretten ikke mulighed for at påse, fx svær demens.

Se V.L.K af 26. september 2013 V.L.B-1849-13

Hvordan tilbagekaldes en fremtidsfuldmagt?

Før fremtidsfuldmagten er sat i kraft

Hvis en oprettet fremtidsfuldmagt, der ikke er sat i kraft af Familieretshuset, ønskes slettet, skal der oprettes en ny fremtidsfuldmagt på tinglysning.dk.

Fremtidsfuldmagtsgiver indsættes som fuldmagtsgiver og nuværende fuldmagtshaver som fuldmagtshaver. I tekstfelt angives ”Tilbagekaldelse af tidligere tinglyst fremtidsfuldmagt”.

Derefter skal fremtidsfuldmagtsgiver bestille tid hos notaren jf. punktet ”Underskrift af notar” ovenfor.

Når notaren har anmeldt, vil den tidligere oprettede fremtidsfuldmagt blive erstattet.

Efter fremtidsfuldmagten er sat i kraft

Efter Familieretshuset har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan fuldmagten kun ændres eller tilbagekaldes, hvis fuldmagtsgiver er i stand til at forstå, hvad det betyder. Hvis du, som fremtidsfuldmagtsgiver, ønsker at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal Familieretshuset have din anmodning. Familieretshuset afgør herefter, om fremtidsfuldmagten kan ændres eller ophøre.

Læs om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.

Sidst opdateret: 22. marts 2024