Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.

Du kan selv udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis du på et tidspunkt mister evnen til selv at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold.

Det er muligt at udpege en eller flere fremtidige fuldmagtshavere. På baggrund af fuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om fx bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. Det kan fx blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., hvor du ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt på www.tinglysning.dk. Herefter skal den vedstås for en notar ved byretten. Er du fritaget for e-post, kan du få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Familieretshuset. Du kan også vælge at oprette fremtidsfuldmagten på www.tinglysning.dk, hvorefter den skal udskrives og medbringes til underskrift ved Familieretshuset.

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne er opfyldt. Hvis du, som fuldmagtsgiver, selv er i stand til det, kan du selv bede Familieretshuset sætte fuldmagten i kraft. Fuldmagtshaver (den der har fået fuldmagt) kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I den situation skal det dokumenteres med en lægeerklæring eller på anden måde, at du, som fuldmagtsgiver, befinder dig i en tilstand, hvor du ikke selv kan varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold. Familieretshuset foretager altså en vurdering af, om du befinder dig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmagtshaver. Den er offentlig tilgængelig og kan ses i Personbogen.

Læs hvordan fuldmagtshaver underskriver i henhold til fremtidsfuldmagt på siden ”Underskrifter”.

Spørgsmål & svar

Hvad gør jeg, når fuldmagtshaver ikke har cpr-nr.?

Fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt på papir, der tages med til notaren. Notaren sender fremtidsfuldmagten til Tinglysningsretten, når den er godkendt.

Hvad gør jeg, når én fuldmagtshaver har cpr-nr. og en anden fuldmagtshaver ikke har cpr-nr.?

Fuldmagtsgiver opretter fremtidsfuldmagten på www.tinglysning.dk, hvor fuldmagtshaver med cpr-nr. tilføjes i feltet ”Fuldmagtshaver”. Fuldmagtshaver uden cpr-nr. indsættes i tekst feltet sammen med fuldmagtens indhold.

Sidst opdateret: 21. marts 2022