Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret

Kæremål vedrørende genoptagelse af udeblivelsesdomme i straffesager

I visse straffesager kan den, der er blevet dømt som udeblevet, eller som har fået sin anke afvist på grund af udeblivelse mv., inden 14 dage begære sagen genoptaget over for den ret, som har afsagt dom i sagen.

Hvis genoptagelse nægtes af den ret, der har afsagt dom i sagen, kan afgørelsen indbringes for Klageretten.

Kære foretages ved at meddele det til den ret, der behandler straffesagen – enten mundtligt, når afgørelsen træffes, eller ved at skrive til den pågældende ret. Retten sender så sagen videre til Klageretten.

Kærefristen er 14 dage.

Sidst opdateret: 21. april 2020