Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret

Hvis du vil klage over en domstolsjurist

Hvordan klager jeg over en dommer eller domstolsjurist?

En klage skal indgives skriftligt til Klageretten enten pr. almindeligt brev eller mail. Klageretten kan bestemme, at klagen skal forsynes med original underskrift, når der findes anledning dertil.

Hvad skal klagen indeholde?

Klagen skal indeholde navnet på den pågældende dommer eller domstolsjurist, der klages over.

Det skal endvidere oplyses, på hvilken måde klageren mener, at den pågældende dommer eller domstolsjurist har opført sig utilbørligt eller usømmeligt under dennes embedsvirksomhed.

Der skal i klagen være oplyst en postadresse eller sikker mail, hvortil Klageretten kan tilskrive klageren. Klagerettens sagsbehandling foregår som udgangspunkt på skriftligt grundlag pr. almindelig brevpost, hvorfor der ikke kan forventes svar pr. mail.

Hvad er fristen for at klage?

Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren er blevet bekendt med det forhold, som giver anledning til klagen. Klageretten kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden i en klagesag?

Sagsbehandlingstiden er typisk seks måneder.

Vejledning for sager i Den Særlige Klageret

Har du brug for at se den generelle vejledning for alle typer sager i Den Særlige Klageret, kan du finde den her.

Gå til vejledning

Sidst opdateret: 21. april 2020