Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

26 mar 2019

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelsesrådets årsberetning 2018

I årsberetningen kan du bl.a. læse om Dommerudnævnelsesrådets virksomhed og kompetence samt de dommerstillinger, som rådet har behandlet i 2018.

Dommerudnævnelsesrådet har offentliggjort årsberetningen for 2018, som giver et overblik over de dommerstillinger, som rådet har behandlet i løbet af året, rådets praksis og fremgangsmåden ved stillingsbesættelser. Desuden indeholder årsberetningen en statistisk oversigt over ansøgere og indstillede, herunder bl.a. de indstilledes erhvervsmæssige baggrund.

Du kan læse Dommerudnævnelsesrådets årsberetning for 2018 her.

Dommerudnævnelsesrådet for Grønlands årsberetning 2018
Du kan desuden læse Dommerudnævnelsesrådet for Grønlands årsberetning 2018, som giver et generelt overblik over Dommerudnævnelsesrådet for Grønlands virksomhed og behandling af ansøgningssager til stillingerne som dommer og landsdommer i Grønland. Desuden fremgår det, hvad rådet konkret behandlede i 2018.

Du kan læse årsberetningen fra Dommerudnævnelsesrådet for Grønland her. 

Dommerudnævnelsesrådet for Færøernes årsberetning 2018
Du kan desuden læse Dommerudnævnelsesrådet for Færøernes årsberetning 2018, som giver et generelt overblik over Dommerudnævnelsesrådet for Færøernes virksomhed og behandling af ansøgningssager til stillingerne som dommerfuldmægtig, retsassessor og dommer. Desuden fremgår det, hvad rådet konkret behandlede i 2018.

Du kan læse årsberetningen fra Dommerudnævnelsesrådet for Færøerne her.