Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

05 mar 2020

Retten på Færøerne

Afsagt dom 19. november 2010

Fiskefabrik frifundet for tiltalte for overtrædelse af lagtingslov om madvarer.

D O M

afsagt den 19. november 2010

Rettens nr. 1-105/2009

Politiets nr. 56P7-86210-00002-08

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 6. marts 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

lagtingslov nr. 58 af 26. maj 2010 om madvarer m.v., § 26, jf. § 29, jf. § 58, stk. 6, jf. lagtingslov lov nr. 46 af 21. juni 1985 om madvarer m.v. med senere ændringer, § 30, stk. 1 og § 35, stk. 2, nr. 4, jf. § 51, stk. 1, nr. 3 og stk. 3, jf. § 12, stk. 1 og stk. 4, jf. § 125, stk. 1 og stk. 2 i kundgørelse nr. 122 af 24. august 2001 om behandling m.v. af fisk med senere ændringer - ved på T's fabrik i (...) at have forarbejdet andre fiskevarer end dem der var autorisation til fra Heilsufrøðiliga Starvsstovan, idet der i perioden fra 28. marts 2008 til 9. april 2008 blev forarbejdet 5.000 - 6.000 kg af sej (upsi) til saltfisk, til en værdi af mindst 10 kr/kg, selv om Heilsufrøðiliga Starvsstovan den 23. januar 2008 havde taget forarbejdning af saltfisk ud af T's (...) fabriks autorisation.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet vidneforklaringer af direktør NN, T, og af Laila S. Jacobsen, Heilsufrøðiliga Starvsstovan. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Det fremgår af et brev af 23. januar 2008 fra Heilsufrøðiliga Starvsstovan til T, (...):

"Viðvíkjandi: fundur um løggildingarviðurskiftini

Víst verður til fund á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni (HS) hin 22.01.2008, um løggildingarviðurskiftini á T, (...).

(...)

Tosa var um eina heildarætlan fyri virksemi á virkinum, í samband við at søkt er um løggilding at framleiða frystar portiónir og fryst flak í smápakningi, og at taka ímóti slógv frá øðrum at innfrysta. Tosað var eisini um, at grundarlagið undir verðandi løggilding til framleiðslu av saltfiski var burtur, sum nú er. Hendan framleiðslan verður tikin úr løggildingini.

(...)

Avgerð:
Sbt. § 35, stk. 2 í matvørulógini skal løggildingin frá 23. februar 2007 dagførast, og í tí sambandinum skulu viðurskiftini, sum nevnd eru í fylgiskjali 1, fylgjast sum greitt er frá, og virkið skal sýnast, áðrenn nýggj løggilding verður T í (...).

Kæra:

(...)"


Det fremgår af et brev af 16. april 2008 fra Heilsufrøðiliga Starvsstovan til T, (...):

"Viðvíkjandi: uppfylgjandi vitjan í samband við sýning av broytingum á virkinum

Víst verður til eftirlitsvitjan hin 10.04.2008, sum var uppfylgjandi vitjan av vitjanini hin 19.02.2008, har umbyggingin av virkinum var sýnað (...).

(...)

Vitjanin:
Á vitjan var staðfest, at nøkur av kravdu viðurskiftunum frá omanfyri nevndu vitjan eru fingin í rættlag, (...)

(...)

Undir gjøgnumgongdini var komið fram á 50 kør av saltfiski í tí partinum av virkinum, sum ikki verður nýttur til framleiðslu, men ætlandi skuldu nýtast til flutning av pakningi.

Virki hevur í samband við tær broytingar, sum gjørdar eru (sí akt 29) [ovennævnte brev af 23. januar 2008 fra Heilsufrøðiliga Starvsstovan]

frásagt sær løggilding av saltfiski, og er sostatt farið útum tað, sum virkið hevur løggilding til. Hetta er brot á § 35, stk. 2, 4 í Matvørulógini.

Talan var um millum 5000 og 6000 kg av upsa, sum er framleiddur 28/3 til 9/4-2008 til virði av uml. 10 - 15 kr. pr. kilo.

(...)"

Rettens bemærkninger:

Det er ubestridt, at tiltalte, som anført i anklageskriftet, i perioden fra 28. marts 2008 til 9. april 2008 forarbejdede 5.000 - 6.000 kg af sej (upsi) til saltfisk, til en værdi af mindst 10 kr/kg.

Det er ligeledes ubestridt, at der mellem Heilsufrøðiliga Starvsstovan og den lokale ledelse på tiltaltes fabrik i (...) på nogle forudgående inspektioner, og senest, som anført i brev af 23. januar 2008 fra Heilsufrøðiliga Starvsstovan, på møde den 22. januar 2008 (i dansk oversættelse)

"blev snakket om, at grundlaget for den eksisterende autorisation til produktion af saltfisk, ikke - i den nuværende situation - var til stede"

og at

"[d]enne produktion "verður tikin" (tages/skal tages) ud af autorisationen".

Brevet kan således forstås som en tilkendegivelse af, at der mellem parterne var enighed om, at produktionen af saltfisk - ved en eventuel fremtidig ændring af autorisationen - skulle tages ud af autorisationen.

Brevets afsnit vedrørende "afgørelsen", hvorefter autorisationen "skal ajourføres", ses heller ikke at indeholde en formel tilbagekaldelse af autorisationen til produktion af saltfisk.

Retten finder på denne baggrund ikke, at det er godtgjort, at Heilsufrøðiliga Starvstovan ved det omhandlede brev, eller ved parternes forudgående drøftelser, har taget forarbejdning af saltfisk ud af tiltaltes autorisation.

Tiltalte frifindes derfor.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.