Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

05 mar 2020

Retten på Færøerne

60 dage i fængsel

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse: 1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

D O M


afsagt den 3. december 2010
Rettens nr. 1-355/2010
Politiets nr. 56P1-73241-00022-10

Anklagemyndigheden
mod
T


Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 27. maj 2010.
T er tiltalt for overtrædelse af

                                                                     1.

straffelovens § 244 - vold - ved den 3. april 2010 ca. kl. 01.45 i Tórshavn i beværtningen Cleopatra på Sverrisgøta 12 at have skubbet tjener F1, så hun væltede baglæns ned at trappen, som forbinder Cleopatra og resturant Marco Polo, alt med ømhed og smerter i knæet til følge.

                                                                      2.

straffelovens § 244 - vold - ved den 3. april 2010 ca. kl. 02.30 på samme adresse at have grebet fat med begge hænder omkring halsen på ejer af stedet, F2, og trykket ham op mod væggen i entréen til Cleopatra, indtil han besvimede, alt med smerter i halsen og venstre ben omkring ankelen til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af F1, NN og F2. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt politiattest af 3. april 2010 og fotomappe.

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af F1 den 3. april 2010 kl. 02.30, blev konstateret følgende objektive fund:

 

"1. Hovin, eym og bláligt misslitt lat og med vi yvirarm.

  1. Hovin, eym og skavsár distalt lat vi undirarm.
  2. Hovin, eym og reyð mislitt lat á øllum vi undirbeini."

 

Af en anden politiattest af 3. april 2010 fremgår, at der ved undersøgelse af F2 den 3. april 2010 kl. 03.20, blev konstateret følgende objektive fund:

 

"1. Eymur niðarliga í vi. síðu av hálsinum, har man sær eitt reytt øki, o.u. 1 x 3 cm stórt.

Lætt hovin og eymur lat. malleol vi. fótlið"

Rettens bemærkninger:

 Det lægges efter de samstemmende afgivne vidneforklaringer herom, der understøttes af de objek­tive fund til grund, at tiltalte har gjort sig skyldig i vold, som beskrevet i anklageskriftet.

Dog findes det ikke bevist, at grebet om halsen var med begge hænder. 

Tiltalte findes derfor med den anførte bemærking skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter omfanget af den udøvede vold til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens 244.

Det findes uanset sagens karakter, herunder at der har været tale om helt umotiveret vold, undtagelsesvist forsvarligt at bestemme, at straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har lagt vægt på de foreligende oplysninger om det efterfølgende forløb, herunder at tiltalte nu er ude af sit alkoholmisbrug, samt parternes gode personlige relationer.                                        T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 60 dage.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger