Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

05 mar 2020

Retten på Færøerne

Dom af 1. desember 2010

Straffen fastsættes til 6 dagbøder på hver 400 kr., jf. straffelovens 291, stk. 1.

D O M

afsagt den 1. december 2010
Rettens nr. 1-535/2009
Politiets nr. 56P7-77111-00066-09

Anklagemyndigheden
mod
T
født den
boende

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 18. marts 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af.

straffelovens § 291, stk. 1 - hærværk - ved fredag den 20. marts 2009 ca. kl. 12.05 på Suderø i Økrum, at have begået hærværk ved at have kastet sten på taget af F1’s lade, hvorved der skete skade for i alt 4.860 kr.

II

straffelovens § 291, stk. 2 - hærværk af betydeligt omfang - ved lørdag den 27. juni 2009 ca. kl. 03.00 - 03.20 på Suderø, på kajen á Økrum, at have begået hærværk på fiskegrej i form af 11 "línur", 11 "plaststampar", 2 "oljutrýsstsnellur", 2 "egningarborð", 1 "fiskakassa", 1 "boya" og 4 "vørp", tilhørende F1, herunder at have smidt fiskegrejet i havet, hvorved der skete skade for 32.600 kr.

III

straffelovens § 276 - tyveri - ved onsdag den 4. november 2009 ca. kl. 13.00 i Tórshavn på et værelse på Hotel Hafnia, hvor han var indlogeret sammen med F2, at have stjålet en konvolut indeholdende ca. 10.000 kr. fra F2.

IV

politivedtægten for landkommunerne på Færøerne § 2, stk. 1 - ved lørdag den 23. januar 2010 ca. kl. 05.25 i Tvøroyri på kajområdet ved Thomsen ved voldsom optræden at have forstyrret den offentlige orden, idet han kastede sig halvvejs ind gennem venstre forrude på F3’s personbil reg.nr. med skade på bil og radioanlæg til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Der er endvidere nedlagt påstand om erstatning.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af F1, V1, politibetjent V2 og V3. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Rettens bemærkninger:

Forhold I:
Efter F1’s vidneforklaring er det godtgjort, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold I.

Forhold II:
Ingen vidner har genkendt tiltalte som gerningsmanden. Der er ikke tekniske beviser, som forbinder tiltalte med gerningsstedet. Der er ligheder mellem vidnet V1’s signalement af gerningsmanden og oplysningerne om tiltaltes udseende og påklædning på det pågældende tidspunkt, men det kan ikke alene på det grundlag anses for godtgjort med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed, at tiltalte er gerningsmanden. V3’s forklaring om, at han den pågældende dag så tiltalte uden for sit hus ca. kl. 00.30, kan ikke føre til andet resultat. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen i forhold II.


Forhold III og IV:
Da der ikke er ført noget bevis for, at tiltalte har begået de i forhold III og IV beskrevne lovovertrædelser, frifindes tiltalte.

Straffen fastsættes til 6 dagbøder på hver 400 kr., jf. straffelovens 291, stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

En af F1 nedlagt påstand om erstatning vedrørende forhold I, hvis beløbsmæssig opgørelse ikke er bestridt, tages til følge som nedenfor bestemt.

I overensstemmelse med afgørelsen af straffespørgsmålet tages de øvrige erstatningspåstande i sagen ikke under påkendelse og henvises til civilt søgsmål.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

 

Tiltalte, T, straffes med 6 dagbøder på hver 400 kr.

Forvandlingsstraffen fængsel i 6 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Inden 14 dage skal tiltalte til F1 betale 4.860 kr.