Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

16 feb 2021

Retten på Færøerne

Dom afsagt 24. november 2011 ved Retten på Færøerne

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 4 måneder, for vold Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

D O M

afsagt den 24. november 2011
Rettens nr. 1-619/2011
Politiets nr. 56P1-73241-00061-11

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende (…)


Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 22. november 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.
straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1
 - ved – som tidligere straffet for vold – den 8. oktober 2011 ca. kl. 03.00 foran Bank Nordik, Niels Finsens gøta 8, 100 Tórshavn at have udøvet vold mod F1, idet han tog fat i hans jakke og smed ham ned på jorden, hvorefter han tildelte ham flere knytnæveslag i ansigtet, hvorefter han – mens F1 stadig lå ned – sparkede ham en gang i hovedet – alt med en brækket arm, røde mærker på halsen samt skrammer på venstre øre og på hænderne til følge.

2
straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1 og 2 - ved den 22. oktober 2011 ca. kl. 03.50 på værtshuset Glitnir, Grím Kambansgøta 13, 100 Tórshavn at have udøvet vold mod dørmand F2, idet han med sin halskæde tildelte ham et slag over ryggen – alt med en rød stribe over ryggen til følge.

3
straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1 - ved den 30. oktober 2011 ca. kl. 02.55 foran Handilskjarnan, Niels Finsens gøta, 100 Tórshavn at have udøvet vold mod F3, idet han tog halsgreb om hendes hals, hvorefter han kastede hende ned på jorden og sparkede hende i ryggen – alt med ømhed til følge.

4
straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 247, stk. 1 - ved den 30. oktober 2011 ca. kl. 04.22, jf. forhold 3, med vold eller trussel om vold at have overfaldet politi­assistent F4, idet han – i forbindelse med at politiassistent F4 skulle anholde ham – med sin albue tildelte ham et slag i brystkassen i venstre side.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig delvist skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af (…). Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der i forhold 1 udfærdiget en politiattest af 21. november 2011 på grundlag af undersøgelse af F1 den 8. oktober 2011, kl. 04:59. Det fremgår af attesten om objektive fund:

"Hoved/hals: Svf. venstre tindingsregion ses ca. 10 cm område med blodsprængninger på halsens højre side.

lere friske hudafskrabninger på begge kinder og på hagen.

Højre arm/hånd: Meget smertepint svt. skuldre. Mindre sår svt. 5. fingers grundled og

venstre hånds 3 fingers grundled.",

samt om resultatet af en røntgenundersøgelse:

"Rtg. højre skulder: Clavikelfraktur

(...)"

Der i forhold 3 udfærdiget en politiattest af 17. november 2011 på grundlag af undersøgelse af F3 den 30. oktober 2011, kl. 03:51. Det fremgår af attesten om objektive fund:

"1) Øm på siderne af hals. Forgrædt.
2) Øjne: Ingen punktformede blødninger.
3) Cavum Oris: ia.
4) Collum: Ingen mærker på hals.
5) Ryg: Ingen synlige forandringer, ingen ømhed."

Der har i forholdene 1 og 2 været fremlagt fotomappe. 

Tiltalte er tidligere straffet

ved    Færøernes rets dom af 23. december 2008 med hæfte i 30 dage for overtrædelse af straffelovens § 244 og § 291, stk. 1.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 29. oktober 2011 til den 24. november 2011.

Rettens bemærkninger:

 Tiltalte findes i forhold 1 ved de afgivne vidnerforklaringer, der understøttes af de objektive fund, med bemærkning om, at F1 blev skubbet ned på jorden, samt at der var tale om et brækket kraveben, skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

 Tiltalte findes i forhold 2 ved den afgivne vidneforklaring, der understøttes af de fremlagte fotografier, samt det af tiltalte forklarede om at slå ud efter dørmanden, skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

 Tiltalte frifindes i forhold 3 for at have sparket F3 i ryggen. I øvrigt findes tiltalte ved de afgivne vidneforklaringer, der understøttes af de objektive fund, med bemærkning om, at der var tale om et halsgreb eller et kvælertag, samt at tiltale "satte" F3 ned på jorden, skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Tiltalte findes i forhold 4 efter den afgivne vidneforklaring, der understøttes af det af tiltalte forklarede om at slå ud med armene, skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Det bemærkes, at det lægges til grund, at tiltalte, der har bestridt at have haft til hensigt at ramme politibetjenten, har indset dette som en sandsynlig følge.

 Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og § 244, jf. § 247, stk. 1, og stk. 2.

Der er efter voldens omfang og tiltaltes forstraf for ligeartet kriminalitet ikke grundlag for en betinget straf.

                                           T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 4 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.