Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

10 mar 2020

Retten på Færøerne

Dom 11. februar 2011

Betinget fængselsdom i 40 dage for flere forhold.

D O M

afsagt den 11. februar 2011

(…)

Anklagemyndigheden
mod

T

født den (…) 1987 i Tórshavn

boende (…)

Anklageskrift Landfogeden på Færøerne er modtaget den 17. august 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1 - husfredskrænkelse - ved den 9. maj 2010 ca. kl. 05.00 i Tórshavn uberettiget at have skaffet sig adgang til adressen (…), hvor anmelder N1 bor, idet tiltalte kom ind gennem garagedøren, som var ulåst, hvorefter tiltalte fortsatte ind på et af børneværelserne, hev dynen af V1’s 13 årige datter og lagde sig til at sove.

 

II

straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1 - forsøg på husfredskrænkelse - ved den 9. maj 2010 ca. kl. 05.30 i Tórshavn - efter at tiltalte var blevet bedt om at forlade huset på (…) - uberettiget at have forsøgt at komme ind i huset igen, idet tiltalte kravlede op ad en stige til altanen på 1. sal, hvorpå tiltalte i ca. 5 minutter bankede på ruden og altandøren og bad om at komme ind i huset igen.

 

III

straffelovens § 266 - trusler - ved den 9. maj 2010 i tidsrummet mellem ca. kl. 06.00 og ca. 07.00 over for politiassistent N2 og politiassistent N3 at have truet med at slå dem ihjel, idet tiltalte

i en patruljevogn fra (…) til Landssygehuset i Tórshavn gentagne gange udtalte: "Jeg skal nok gøre det af med jer", "Har I en kaldender? I kan godt begynde at skrive ned, for om 24 timer er I færdige", hvor­efter tiltalte,

mens han befandt sig på skadestuen, udtalte: "Jeg skal dræbe jer", "Om 24 timer er I døde, begynd og jeg sætter klokken", ligesom han

efter endt lægeundersøgelse, da han blev ført ud i patruljebilen igen, udtalte "Om 24 timer er i døde", "Sæt klokken i gang", "Jeg dræber jer, sig farvel".

 

IV

straffelovens § 119, stk. 1 - vold mod tjenestemand - ved den 9. maj 2010 i tidsrummet mellem ca. kl. 06.00 og ca. 07.00 på Landssygehuset i Tórshavn at have sparket politiassistent N2 i højre side af ansigtet og at have sparket politiassistent N3 på højre side af baglåret.

 

V

straffelovens § 291, stk. 1 - hærværk - ved den 9. maj 2010 ca. kl. 09.00 på politistationen i Tórshavn at have ødelagt en detentionsmadras, hvorved der skete skade for 1.150 kr.

 

nklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om erstatning.

Tiltalte har erkendt sig delvist skyldig. 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af politiassistent N2 og politiassistent N3. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Rettens bemærkninger:
Retten lægger i forholdene I og II efter tiltaltes forklaring, som ikke er imødegået under sagen, til grund, at tiltalte troede, at der på den pågældende adresse boede en kammerat, som ikke havde noget imod, at tiltalte skaffede sig adgang til adressen.

Tiltalte frifindes derfor.

Det lægges i forholdene III og IV efter de afgivne vidneforklaringer, der understøttes af tiltaltes delvise erkendelse, til grund, at tiltalte som anført i anklageskriftet, eller i lignende vendinger, har truet politiassistent N2 og politiassistent N3.

Tiltalte frifindes dog for at være fremkommet med trusler, da han blev ført ud i patruljebilen igen.

Forholdende henføres under straffelovens § 119, idet det ligeledes bemærkes, at de nævnte trusler, uanset om de var ment alvorligt, har været egnet til at fremkalde frygt, jf. straffelovens § 266.

Tiltalte findes i forhold V efter sin erkendelse, der understøttes af sagens oplysninger, skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 119, stk. 1 og § 291, stk 1.

Retten finder, uanset karakteren af forholdene II og IV, undtagelsesvist grund­­lag for at bestemme, at straffen, blandt andet med vilkår om samfundstjeneste, jf. straffelovens § 62, ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Den nedlagte erstatningspåstand for den i forhold V ødelagte madras, som tiltalte har taget bekræftende til genmæle overfor, tages til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelser:

1)    Tiltalte skal efter Kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 4 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer

2)    Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra i dag. Prøvetiden ophører dog ved længstetidens udløb.

 3)    Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte skal inden 14 dage betale 1.150 kr. til Landfogeden på Færøerne, Yviri við Strond 17, 100 Tórshavn.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.