Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

11 mar 2020

Retten på Færøerne

Kendelse 2.marts 2011

Kendelse 2.marts 2011

Den 2. marts 2011 kl. 10.00 blev retten sat i domhuset i Tórshavn (…)

Retsmødet var offentligt.

(…)
Anklagemyndigheden
mod
S
(…)

(Grundlovsforhør)
 
(…)

Retten afsagde:

                                                         Kendelse
Efter de foreliggende oplysninger er der begrundet mistanke om, at sigtede, der ikke har fast bopæl på Færøerne, har gjort sig skyldig i de rejste sigtelser. Der findes at være tale om lovovertrædelser, der kan medføre udvisning fra Færøerne efter udlændingelovens § 24.

Herefter, og da frihedsberøvelse endvidere findes at være nødvendig for at sikre sigtedes tilstedeværelse under sagen, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kan fuldbyrdes, tages den af anklagemyndigheden fremsatte anmodning til følge, jf. udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1.

                                                 Derfor bestemmes:

S varetægtsfængsles.

Fristen efter udlændingelovens § 35, stk. 2, fastsættes således, at den udløber den 16. marts 2011.

(…)

Retten hævet kl. 11.15.