Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

12 mar 2020

Retten på Færøerne

Dom 10.juni 2011

Dom 10.juni 2011

D O M

afsagt den 10. juni 2011
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod

T

født den (…)

boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 22. februar 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 2 - vold - ved den 30. juni 2010 ca. kl. 00.05 i ( ), ( ), Tórshavn, at have udøvet vold mod bartender F, idet han greb fat i skjorten på F og tildelte ham et knytnæveslag på venstre side af næsen - alt med næse­blod og smerter til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.
Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af F, N1 og N2. For­kla­ringer­ne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt politiattest af 30. juni 2010 og fotomappe.

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af F den 30. juni 2010, kl. 01.20, blev konstateret følgende objektive fund:

 

"1. 6 x 7 mm hæmatom medialt under ve. øjenkrog.

  1. Cranielt for ve. sternoclaviculærled ses 2 x 3 cm sugillation. Og 2 cm lat herfor en lignende sugillation ½ x ½ cm."

Rettens bemærkninger:

Det lægges efter de afgivne forklaringer til grund, at tiltalte, efter F ved lukketid havde taget tiltaltes glas, fulgte efter F, og efter at have taget fat i F's skjorte, i et forsøg på at få glasset tilbage ramte ham med et slag, som beskrevet i anklageskriftet, dog kun med "halvflad" hånd.

Det er ikke bevist, at tiltalte havde til hensigt at ramme F. Efter det oplyste om omstændighederne, hvorunder tiltalte forsøgte at få fat i glasset fra glasset F, lægges det dog til grund, at tiltalte har indset og accepteret dette som en nær­lig­gende mulighed.

Tiltalte har efter det anførte gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 2, idet det tiltrædes, at F, der sent om aftenen arbejdede alene som bartender i et værtshus, efter karak­teren af sit arbejde har været særligt udsat for vold.

Da fuldbyrdelse af frihedsstraf efter tiltaltes gode personlige forhold, det an­førte om hans forsæt, samt de begrænsede følger, findes upåkrævet, udsættes spørgsmålet om fastsættelse af sådan straf i medfør af straffelovens § 56, stk. 1, som nedenfor bestemt.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Fastsættelsen af frihedsstraf for tiltalte, T, udsættes.

Straffastsættelsen bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 2 år fra endelig dom på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.,

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.