Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

09 mar 2021

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 13. juni 2014

1 år og 3 måneder og 1 år og 2 måneder fængsel for røveri.

D O M

 

afsagt den 13. juni 2014

 

Rettens nr. 1-335/2014

Politiets nr. 5600-76319-00002-14

 

Anklagemyndigheden

mod

T1født den ...
boende ...

 

og

 

T2født den ...

boende ...

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 30. maj 2014

 

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

 

I.

T1 (IX.) og T2 (VI.)

 

Straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1 – røveri - ved den 21. april 2014 ca. kl. 23.30 i forening og efter forudgående planlægning i Húsagøta i Tórshavn med vold og trusler om vold at have frataget V1 flere bankkassetter med kontanter, idet de indfandt sig på stedet og gemte sig, indtil V1 indfandt sig, sprang frem iført maskering og i et truende tonefald forlangte at få udleveret pengene, hvorefter de forsøgte at hive/trække bankkassetterne fra V1 og slog hende i hovedet med knyttet hånd, alt hvorved hun faldt omkuld, hvorefter de undløb fra stedet med to bankkassetter, indeholdende ca. 5.000 kr. i kontanter.

 

II.

T1 (VI.) og T2 (II.)

 

Straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1 og § 291, stk. 2 – indbrudstyveri og groft hærværk - ved den 2. oktober 2013 i tidsrummet ca. mellem kl. 04.00 og kl. 04.30 i forening med XX og XX (hvis sager behandles særskilt) at have indfundet sig i kiosken Non Stop på Vestari Bryggja, hvor de knuste ruderne til to salgsautomater og tilegnede sig diverse kioskvarer til en ikke nærmere opgjort værdi og alt hvorved der skete skade for ca. 14.378,75 kr.

 

III.

T1 (I.)

 

Straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1 – indbrudstyveri - ved natten til den 13. februar 2013 i Tórshavn i forening med en ukendt medgerningsmand at være brudt ind i kiosken Undir Berginum på Eystari Bryggja og stjålet blandt andet en bærbar computer, tobaksvarer, lightere, piber og diverse husholdningsvarer, alt til en samlet værdi af ca. 10.000 kr.

 

IV.

T1 (IV. og V.)

 

Straffelovens § 293, stk. 1 og § 291, stk. 1 – brugstyveri og hærværk - ved i tidsrummet mellem den 21. marts 2013 ca. kl. 15.00 og den 22. marts 2013 ca. kl. 09.00 i Tórshavn i forening med XX (hvis sag behandles særskilt) uberettiget at have brugt en knallert af mærket PGO, xx, og i samme forbindelse udsat knallerten for hærværk, blandt andet ved at sprætte sædet op.

 

V.

T1 (V.)

 

Straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1 – indbrudstyveri – og lagtingslov nr. 43. af 22. maj 1969 om våben m.v. med senere ændringer § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 - ved den 11. december 2013 i tidsrummet ca. mellem kl. 02.00 og kl. 03.00 i Tórshavn i forening med XX (hvis sag behandles særskilt) ved at skyde gennem ruden med et oversavet haglgevær samt ved hjælp af en hammer at være brudt ind i guldsmedeforretningen Niels L. Arge og stjålet blandt andet flere halskæder til en samlet værdi af ca. 3.425 kr.

 

VI..

T1 (VIII.)

 

Straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1 – indbrudstyveri - ved den 15. december 2013 ca. kl. 03.20 i Tórshavn i forening med XX (hvis sag behandles særskilt) at være brudt ind i guldsmedeforretningen Gullhornið og stjået smykker til en samlet værdi af ca. 113.800 kr. samt ca. 850 kr. i kontanter.

 

VII.

T2 (I.)

 

Lagtingslov nr. 43. af 22. maj 1969 om våben m.v. med senere ændringer § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 3 og nr. 4 - ved den 2. september 2013 ca. kl. 07.00 i Farstøðin i Tórshavn uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af tre knojern, en totenschläger og en springkniv.

 

VIII.

T2 (III.)

 

Straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1 – indbrudstyveri - ved natten til den 10. april 2014 i Vebastaður i forening med XX og XX (hvis sager behandles særskilt) at være brudt ind i virksomheden Okkara og stjålet en ukendt mængde øl og et kasseapparat, som indeholdt ca. 3.000 kr. i kontanter.

 

IX.

T2 (IV.)

 

Straffelovens § 291, stk. 2 – groft hærværk - ved i tidsrummet mellem den 9. april 2014 ca. kl. 09.00 og den 10. april 2014 ca. kl. 10.00 i Havnadal i forening med XX og XX (hvis sager behandles særskilt) at have affyret adskillige hagl med et luftgevær mod en bygning tilhørende Vatnverkið, hvorved flere døre og vinduer blev kraftigt beskadiget, ligesom der skete skade på maskineri inde i bygningen, alt hvorved der skete skader for et endnu ikke nærmere opgjort beløb.

 

X.

T2 (V.)

 

Straffelovens § 291, stk. 2 – groft hærværk - ved den 12. april 2014 i tidsrummet ca. mellem kl. 01.15 og 02.15 i forening med XX og XX (hvis sager behandles særskilt) at have udsat en Honda personbil, xx, for groft hærværk, idet de blandt andet knuste bagruden og flere sideruder, hvorved der skete skader for et endnu ikke nærmere opgjort beløb.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf.

 

De tiltalte har i forhold I nægtet sig skyldig i røveri men erkendt tyveri.

 

Tiltalte T1 har i forhold II erkendt sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 276 og § 291, stk. 1, men ikke af § 291, stk. 2. Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig.

 

Tiltalte T1 har i forhold III erkendt sig skyldig, dog ikke i tyveri af en computer.

 

 

Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig i forhold IV og V.

 

Tiltalte T1 har i forhold VI erkendt sig skyldig i tyveri men bestridt opgørelsen af det stjålnes værdi.

 

Tiltalte T2 har erkendt sig skyldig i forhold VII, dog alene for 1 og ikke 3 knojern.

 

Tiltalte T2 har erkendt sig skyldig i forhold VIII.

 

 

Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig i forhold IX og X.

 

V1 har påstået, at de tiltalte skal betale 16.872 kr. i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og 500 kr. for ødelagt tøj samt "godtgørelse for tort, svie og smerte" med 20.000 kr. Der er taget forbehold for erstatning af udgifter til psykolog.

 

Trygd har påstået, at de tiltalte skal betale 14.378,75 kr. i erstatning vedrørende forhold II.

 

E1 har påstået, at de tiltalte skal betale 6.796,55 kr. i erstatning vedrørende forhold II.

 

Tryggingarfelagið Føroyar har påstået, at tiltalte T1 skal betale 5.185 kr. i erstatning vedrørende forhold III.

 

E2 har påstået, at tiltalte T1 skal betale 16.000 kr. i erstatning vedrørende forhold III.

 

Tórshavn Kommuna har påstået, at tiltalte T2 skal betale 18.000 kr. i erstatning vedrørende forhold IX.

 

V2 har påstået, at tiltalte T2 skal betale 42.168,75 kr. i erstatning vedrørende forhold X.

 

De tiltalte har i det tilståede omfang anerkendt erstatningspligten, men har bestridt erstatningskravenes størrelse bortset fra erstatningskravet fra Trygd.

 

De tiltalte har bestridt, at der er grundlag for at tilkende V1 godtgørelse for tort eller godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om konfiskation.

 

De tiltalte har anerkendt konfiskationspåstandene.

 

Under sagen er der afgivet forklaringer af de tiltalte samt af vidnerne V1, V2 og V3. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

 

Kriminalforsorgen har foretaget personundersøgelse af de tiltalte.

 

 

Tiltalte T2 er af betydning for sagen tidligere straffet for overtrædelse af straffelovens § 276, senest

 

ved Retten i Helsingørs dom af 18. december 2013 med 10 dagbøder hver på

790 kr. og

 

ved Retten i Aalborgs dom af 29. april 2014 med 4 dagbøder hver på 125 kr.

 

De tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 22. april 2014 til dom.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Forhold I:

 

I overensstemmelse med de tiltaltes erkendelse deraf lægger retten til grund, at de tiltalte som beskrevet i anklageskriftet efter forudgående aftale gemte sig uden for Bank Nordik og iført sorte masker sprang frem og udtalte "giv mig pengene" til V1 og derpå forsøgte at fravriste denne bankkassetterne, som hun fastholdt.

 

V1 har forklaret, at hun, da de tiltalte forsøgte at fravriste hende pengekassetterne, sparkede den ene på siden af benet, hvorpå denne tildelte hende et knytnæveslag, som ramte hende på hagen, hvorved hun faldt bagover. De tiltalte har nægtet at have slået V1. Hendes forklaring er imidlertid sikker og troværdig og fastholdt under sagen, mens de tiltalte under sagen har ændret deres forklaringer. Uanset at der ikke foreligger oplysninger om skader på V1, lægger retten derfor vægt på V1s forklaring og anser det derefter tillige for godtgjort, at de tiltalte slog V1 som forklaret af denne, inden de tiltalte løb afsted med en bankkassette.

 

Herefter, og når også henses til den i de tiltaltes handlinger under de foreliggende omstændigheder underliggende trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold finder retten, at det er bevist, at de tiltalte er skyldige i overensstemmelse med tiltalen i forhold I i det ovenfor nævnte omfang.

 

Forhold II:

 

Tiltalte T1 har uden forbehold erkendt de faktiske omstændigheder. Erkendelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte T1 er skyldig i indbrudstyveri og hærværk.

 

Ifølge opgørelsen fra forsikringsselskabet, der ikke er bestridt, udgjorde selve den økonomiske skade på automaterne 12.410 kr. På den baggrund henføres hærværksforholdet til straffelovens § 291, stk. 1.

 

Tiltalte T2 har i retten nægtet sig skyldig i forhold II og har bestridt, at han tidligere har afgivet tilståelse over for politiet. Afhøringsrapporten, hvorefter tiltalte T2 skal have erkendt sig skyldig over for politiet, er ikke underskrevet, og der er ikke i øvrigt ført bevis for, at tiltalte T2 medvirkede til indbruddet og hærværket. Retten finder herefter, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for domfældelse i forhold II, for så vidt angår tiltalte T2, som derfor frifindes for tiltalen i dette forhold.

 

Forhold III:

 

Tiltalte T1 har uden forbehold erkendt indbrudstyveriet. Det lægges efter tiltalte T1s forklaring til grund, at han var klar over, at medgerningsmanden også stjal ting i kiosken, herunder computeren, og at indbrudstyveriet således er begået i forening. Der er dog ikke dokumentation for, at de stjålne effekters værdi udgjorde 10.000 kr. Med denne fravigelse findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold III.

 

Forhold IV og V:

 

Tiltalte T1 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte T1 er skyldig i tiltalen i forhold IV og V.

 

Forhold VI:

 

Tiltalte T1 har uden forbehold erkendt indbrudstyveriet, men han har bestridt opgørelsen af de stjålne effekters værdi, som ikke i øvrigt er dokumenteret under sagen. Med den fravigelse, der følger heraf, findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold III.

 

Forhold VII:

 

Tiltalte T2 har erkendt sig skyldig i tiltalen, for så vidt angår 1 knojern, en totenschläger og en springkniv. Retten finder ikke, at det er godtgjort, at de øvrige effekter, der er beslaglagt hos tiltalte som ulovlige våben, er knojern eller i øvrigt er ulovlige. Tiltalte findes derfor alene skyldig i det tilståede omfang.

 

Forhold VIII:

 

Tiltalte T2 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte T2 er skyldig i tiltalen i forhold VIII.

 

Forhold IX:

 

Efter V3s vidneforklaring lægger retten til grund, at tiltalte T2 i hvert fald ved ankomsten til stedet blev klar over, at der blev udøvet hærværk, og at han forblev på stedet under hærværket sammen med de andre og senere forlod stedet sammen med de andre. Uanset usikkerheden om omfanget af tiltaltes aktive deltagelse i hærværket er tiltalte herefter i hvert fald skyldig i medvirken til hærværk. Det er ikke bestridt, at hærværket er omfattet af straffelovens § 291, stk. 2.

 

Forhold X:

 

I overensstemmelse med anklagemyndighedens indstilling frifindes tiltalte T2 for tiltalen i forhold X.

 

Straffen for tiltalte T1 fastsættes til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, § 288, stk. 1, nr. 1, § 291, stk. 1, og § 293, stk. 1, samt § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, i lagtingslov nr. 43 af 22. maj 1969 om våben m.v.

 

Straffen for tiltalte T2 fastsættes til fængsel i 1 år og 2 måneder, jf. straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, § 288, stk. 1, nr. 1, og 291, stk. 1, jf. § 23, samt 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, i lagtingslov nr. 43 af 22. maj 1969 om våben m.v., jf. til dels straffelovens § 89.

 

Ved strafudmålingen er der taget hensyn til, at forhold I er begået i forening og under anvendelse af maskering, men der er også taget hensyn til den udøvede vold trods alt forholdsvist begrænsede omfang, til det beskedne udbytte, og til at der ikke blev anvendt våben. Retten har ved straffenes fastsættelse også taget hensyn til de tiltaltes personlige og sociale baggrund, herunder at tiltalte T2 tidligere er straffet.

 

Efter karakteren af lovovertrædelsen i forhold I er der ikke grundlag for at anvende helt eller delvist betinget dom.

 

Retten tager påstanden om konfiskation, som ikke er bestridt, til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

 

Retten tager erstatningspåstanden vedrørende forhold II, der størrelsemæssigt ikke er bestridt, til følge som nedenfor bestemt.

 

De under sagen i øvrigt nedlagte erstatningspåstande, som er bestridt, tages ikke under påkendelse og henvises i medfør af § 992 i retsplejeloven til civilt søgsmål og, for så vidt angår V1s krav, til erstatningsnævnet.

 

Uanset at forbrydelsen i forhold I har medført utryghed og angst hos V1, er der efter voldens begrænsede omfang ikke grundlag for at tilkende V1 tortgodtgørelse eller godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3.

 


Thi kendes for ret:

 

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder.

 

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 1 år og 2 måneder.

 

Hos de tiltalte konfiskeres to hætter/masker.

 

Hos tiltalte T1 konfiskeres et konstruktivt ændret haglgevær og en lægtehammer.

 

Hos tiltalte T2 konfiskeres 1 knojern, en totenschläger og en springkniv.

 

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.

 

Tiltalte T1 skal inden 14 dage til TRYGD betale 14.378,75 kr. med tillæg af procesrente fra den 24. november 2013.