Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

09 nov 2016

Retten på Færøerne

afsagt den 8. november 201

  D O M

 

 

 

afsagt den 8. november 2016

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)

boende (…)

 

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 4. november 2016.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

1

straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 - indbrudstyveri - ved i tidsrummet mellem den 24. november 2014 ca. kl. 16.00 og den 25. november 2014 ca. kl. 08.00 i Velbastaður, i forening med T2, hvis sag behandles særskilt, at have brudt ind i Okkaras salgslokale, Uppi í Heiðum 1, og stjålet 86 dåseøl til en samlet værdi på 1.108 kroner.

 

2

straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 - indbrudstyveri - ved i tidsrummet mellem den 11. juni 2015 ca. kl. 18.45 og den 12. juni 2015 ca. kl. 08.15 i Tórshavn, i forening med T3 og T4, hvis sager behandles særskilt, at have brudt ind i Okkara bryggeri, Heykavegur 3, og stjålet 6 rammer Okkara Cider og 3 kartoner Okkara Vár, til en samlet værdi på ca. 3.700 kroner.

 

3

straffelovens § 276 - tyveri - ved den 30. oktober 2015 ca. kl. 19.55 ud for adressen Vágsbotn 14 i Tórshavn uberettiget at have taget en mobiltelefon, mærket iPhone 5, til en værdi af 4.399 kroner, ud af hånden på F og forladt stedet med telefonen.

 

4

færdselslovens § 16, stk. 1, § 58, stk. 5 og § 26, stk. 3 - ved den 17. februar 2016 ca. kl. 12.40 i Tórshavn, at have ført personbil (…) ad offentlig gade og vej, senest ad í Brekkuni, efter at have indtaget spiritus, eller ved indenfor et tidsrum af 6 timer efter kørslens afslutning, at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,20 promille, hvilket bevirkede at der skete sammenstød med personbil (…) med materiel skade til følge, hvorefter tiltalte kørte fra stedet uden at anmelde uheldet til politiet, og uagtet at tiltalte er frakendt førerretten indtil 18. november 2023.

 

5

  • 3, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1- ved umiddelbart efter det i forhold 4 passerede, på beværtningen Irish Pub, Grím Kambans gøta 13 i Tórshavn at have været i besiddelse af 0,6 gram hash.

 

6

færdselslovens § 4, jf. kundgørelse nr. 82 af 13. december 1963 § 2, § 11, stk. 1, jf. kundgørelse nr. 34 af 14. april 1983 § 1, § 24, stk. 1 og stk. 2, § 29, stk. 1, § 42c, stk. 1, § 44, stk. 3, § 55, jf. § 57, jf. kundgørelse nr. 82 af 13. december 1994 med senere ændringer § 5. - ved den 10. marts 2016 ca. kl. 17.40 i Tórshavn, som eftersat af politiet, uden brug af styrthjelm, at have ført konstruktivt ændret, uindregistreret og uforsikret knallert stel nr. (….), ad offentlig gade og vej, senest ad Niels Finsensgøta, til kørsel mod ensrettet, på fortov og over fodgængerfelt.

 

7

straffelovens § 174 - dokumentfalsk - ved i tiden op til den 10. marts 2016, på et ukendt sted og tid, for at skuffe i retsforhold, at have påmonteret nummerplade (….) på knallert med stelnummer; (….), uagtet at nummerpladen ikke var registreret til denne knallert.

 

8

straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 - indbrudstyveri - ved den 20. juni 2016 ca. kl. 04.35 i Tórshavn, i forening med T5, hvis sag behandles særskilt, at have brudt ind i beværtningen Mimir, Varðagøta 2, og stjålet 2 rammer øl og en kasse indeholdende 1.000 kroner.

 

9

straffelovens § 291, stk. 2 - hærværk i gentagelsestilfælde - ved den 20. juli 2016 ca. kl. 22.35 på beværtningen Mimir, Varðagøta 2 i Tórshavn, som tidligere dømt for hærværk, at have knust en fladskærm og en lampe til et endnu ikke opgjort beløb.

 

10

straffelovens § 164, stk. 3 - urigtig forklaring - ved den 19. september 2016 i tidsrummet mellem ca. kl. 10.00 til ca. kl. 10.45 på adressen Yviri við Strond 17 i Tórshavn, overfor politiassistent V, at have afgivet forklaring med fortsæt til at blive sigtet og dømt for indbrud i beværtningen Mimir begået den 8. september 2016, uagtet at indbruddet blev begået af T6 og T7.

 

11

straffelovens § 158, stk. 1 - falsk forklaring for retten - ved den 23. september 2016 i tidsrummet mellem ca. kl. 12.00 og ca. kl. 15.30, som vidne i Færøernes Ret, under strafansvar at have forklaret, at det var tiltalte og ikke T6, der sammen med T7, havde begået indbrud i beværtningen Mimir den 8. september 2016.

 

12

straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 - indbrudstyveri - ved den 3. oktober 2016 i tidsrummet mellem ca. kl. 04.00 og ca. kl. 06.00 i Tórshavn, i forening med T7, hvis sag behandles særskilt, at være brudt ind Okkara á Hálsi, Títlingsvegur og stjålet dåseøl til et ikke opgjort beløb.

 

13

straffelovens § 291, stk. 2 - hærværk i gentagelsestilfælde - ved umiddelbart efter det i forhold 12 passerede, i forening med T7, hvis sag behandles særskilt, som tidligere dømt for hærværk, at have ødelagt bagruden på campingvogn, reg.nr. (….), hvorved der skete skade for et endnu ikke opgjort beløb.

 

14

straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 - indbrudstyveri - og § 291, stk. 2 - hærværk af ikke ubetydeligt omfang og i gentagelsestilfælde - ved den 6. oktober 2016 i tidsrummet mellem ca. kl. 00.00 og ca. kl. 05.30 i Tórshavn, i forening med T7, hvis sag behandles særskilt, at have brudt ind i svømmehallen i Gundadali og stjålet vekselpenge til et endnu ikke opgjort beløb samt udøvet hærværk af ikke ubetydeligt omfang, idet adskillige glaspartier, til et endnu ikke opgjort beløb, blev knust.

 

15

straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 - ved umiddelbart efter det i forhold 14 passerede, i forening med T7, hvis sag behandles særskilt, at have skaffet sig adgang til Blákrossbúðin, Tórsgøta 30 i Tórshavn, og derfra stjålet en pengekasse indeholdende 300 kroner samt et par vandrestøvler.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og tillægsbøde.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om konfiskation af 1 øl-dåse til forhold 1 (forhold II, bilag K-1), 0,6 gram hash til forhold 5 (forhold VII, bilag K-I), ulovlige knallertdele til forhold 6 (forhold VIII, bilag K-1), 363,- og en messing hængelås til forhold 8 (forhold X, bilag K-1), 4 stk. kartoner Okkara Gull til forhold 12 (forhold XIV, bilag K-I-I, koster 11) samt en foldekniv til forhold 15 (forhold XVI bilag K-1, koster 11), jf. straffelovens § 75, stk. 2.

 

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 59.

 

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om erstatning med 8.789,62 kr. på vegne af P/F Okkara Bryggjarí (forhold 1), med 4.399 kr. på vegne af F (forhold 3), med 31.918 kr. på vegne af Trygd (forhold 4), med 363 kr. på vegne af Mimir (forhold 8) og med 1.900 kr. på vegne af Blákrossbúðin.

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 9 og 12.

 

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig i forhold 4, 6, 14 og 15 og nægtet sig skyldig i de øvrige forhold.

 

Tiltalte har taget bekræftende til genmæle over for konfiskationspåstanden og over for erstatningspåstanden, for så vidt angår de erkendte forhold. Tiltalte har bestridt erstatningspligt og erstatningskravenes opgørelse, for så vidt angår de ikke erkendte forhold.

 

Oplysningerne i sagen

 

Der er afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne F, T6, T5, politiassistent V1, politiassistent V, politiassistent V2 og T7.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt udskrifter af facebook- og sms-beskeder vedrørende forhold 10 og 11.

 

Der blev den 17. februar 2016 kl. 13.42 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 0,99 promille alkohol.

 

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen:

 

ved    Færøernes rets dom af 20. januar 2005 med fængsel i 40 dage, der blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år, tillægsbøde på 4.000 kr. samt frakendt førerretten i 2 år og 6 måneder fra endelig dom at regne for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, § 285, stk. 1, jf. § 276, jf. § 23, § 287, jf. § 276, § 291, stk. 1, § 293, stk. 1, samt færdselslovens § 58, stk. 6, jf. § 16, stk. 1, og § 58, stk. 1, nr. 1, jf. § 18, stk. 1, og § 23, stk. 1, jf.  i det hele til dels straffelovens § 88, stk. 1.

 

 ved   Færøernes rets dom af 2. februar 2009 med fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 15.000 kr. samt frakendt førerretten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 5 år fra endelig dom for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. til dels § 23, § 285, jf. § 276, jf. til dels § 23, § 293, stk. 1, færdselslovens § 58, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, § 58, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, § 58a, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, § 26, stk. 2 og § 29a, stk. 1 samt politivedtægten for Tórshavn § 56, stk. 1, jf. § 3, stk. 1.

 

 ved   Færøernes rets dom af 8. april 2009 med en tillægsstraf af fængsel i 6 måneder og en bøde på 5.000 kr. samt frakendt førerretten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 1 år fra den 2. februar 2014 at regne for overtrædelse af straffelovens § 125, § 244, jf. til dels § 21, jf. § 23, § 252, og § 266 samt færdselslovens § 18, stk. 1, § 23 og § 29a, stk. 1, hvilken dom blev stadfæstet

 

ved    Østre Landsrets dom af 18. juni 2009 med den ændring, at bestemmelsen om, at tiltalte skal betale en tillægsbøde og den dertil knyttede forvandlingsstraf udgår.

 

ved    Færøernes rets dom af 17. december 2009 med hæfte i 14 dage for overtrædelse af færdselslovens § 58, stk. 5.

 

ved    Færøernes rets dom af 19. november 2013 med fængsel i 40 dage og en bøde på 2.000 kr. samt frakendt førerretten i 10 år fra den 19. november 2013 at regne for overtrædelse af færdselslovens § 16, stk. 1, § 23, stk. 1 og § 26, stk. 1 og stk. 3, § 58, stk. 5, jf. straffelovens § 88, stk. 2.

 

ved    Færøernes rets dom af 27. februar 2015 med fængsel i 6 måneder og en tillægsbøde på 2.500 kr. for overtrædelse af straffelovens § 123, § 266, § 276, jf. § 285, og § 291, stk. 1, og stk. 2, samt færdselslovens § 16, stk. 1, § 58, stk. 5, og § 23, stk. 1. Tiltalte blev prøveløsladt den 18. oktober 2015 med en prøvetid på 2 år og en reststraf på 64 dage.

 

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 12. juni 2015 til den 25. juni 2015 samt fra den 7. oktober 2016 og med fortsat fængsling efter dom.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Efter bevisførelsen er der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed, at tiltalte er skyldig i forhold 1, 2, 3, 7 og 13. Tiltalte frifindes derfor i disse forhold.

 

Retten lægger herved vægt på, at anklagemyndigheden har indstillet til frifindelse i forhold 2 og 7, at tiltalen i forhold 1 alene støttes på tiltaltes tidligere tilståelse til politiet, som senere er fragået, at forurettede i forhold 3 i retten  ikke kunne genkende tiltalte, og at der i sagen ikke er ført bevis for, at tiltalte i forhold 13 ødelagde ruden mere, end den allerede var ødelagt.

 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i tiltalen i forhold 9 og 12, og tilståelsen er bestyrket af de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen. Tiltalte er derfor skyldig i overensstemmelse med sin tilståelse vedrørende disse forhold.

 

Efter tiltaltes delvise erkendelse er det endvidere bevist at tiltalte er skyldig i forhold 4, dog således at det mod tiltaltes benægtelse ikke kan anses for bevist, at det var tiltaltes kørsel, der bevirkede, at der skete sammenstød.

 

Herudover finder retten, at det også er bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 5, 6, 8, 10, 11, 14 og 15.

 

Retten lægger herved vægt på,

 

at tiltalte var i besiddelse af hashen i forhold 5, 

 

at tiltalte i det væsentlige har erkendt sig skyldig i forhold 6, og at tiltalte burde have sikret sig, at registrerings- og forsikringsforhold vedrørende knallerten var i orden, inden han tog den i brug,

 

at det efter T5’s og pa. V’s vidneforklaringer er ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han ikke deltog i indbrudstyveriet i forhold 8,

 

at retten i forhold 10 og 11 på baggrund af pa. V’s vidneforklaring, oplysningerne om gerningsstedsundersøgelsen og de fremlagte Facebook- og sms-meddelelserne, som tiltalte ikke har givet nogen troværdig forklaring på, må tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at det var tiltalte og ikke T6, der begik indbrud i beværtningen Mimir den 8. september 2016,

 

at tiltalte har erkendt, at han deltog i indbrudstyveriet i forhold 14, og at der også kan straffes for hærværk, idet ødelæggelsen af glaspartierne gik ud over den tingsbeskadigelse, der normalt ledsager et indbrud, og

 

at tiltalte har erkendt, at han deltog i indbrudstyveriet i forhold 15 og derefter også kan straffes for tyveri af de ting, som medgerningsmanden borttog.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder og en bøde på 5.750 kr., jf. straffelovens § 158, stk. 1, § 164, stk. 3, § 285, stk. 1, jf. § 276 og § 291, stk. 2, § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1, samt færdselslovens § 58, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 6, jf. 16, stk. 1, § 58, stk. 5, og § 58a, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, § 11, stk. 1, § 24, stk. 1 og 2, § 26, stk. 3, § 29, stk. 1, § 42c, stk. 1, § 44, stk. 3 og § 55, jf. kundgørelse nr. 82 af 13. december 1963 § 2, kundgørelse nr. 34 af 14. april 1983 § 1, og kundgørelse nr. 82 af 13. december 1963 med senere ændringer § 5, og, for så vidt angår tillægsbøden, jf. færdselslovens § 58a, stk. 12.

 

Straffen omfatter også reststraffen på 64 dage ved prøveløsla­delsen den 18. oktober 2015, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2.

 

Ved strafudmålingen indgår det som en skærpende omstændighed, at tiltalte tidligere er straffet af betydning for sagen.

 

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 10 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 59, jf. § 59b, stk. 1.

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

 

Efter afgørelsen af straffespørgsmålet tager retten erstatningspåstandene til følge som nedenfor bestemt. De øvrige erstatningspåstande tages ikke under påkendelse og henvises til civilt søgsmål, jf. § 992 i retsplejeloven for Færøerne.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med en fællesstraf på fængsel i 10 måneder og en tillægsbøde på 5.750 kr.

 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

 

Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 10 år fra endelig dom.

 

Hos tiltalte konfiskeres 1 øl-dåse til forhold 1 (forhold II, bilag K-1), 0,6 gram hash til forhold 5 (forhold VII, bilag K-I), ulovlige knallertdele (topstykke, stempel, karburator og lyddæmper) til forhold 6 (forhold VIII, bilag K-1), 363,- og en messing hængelås til forhold 8 (forhold X, bilag K-1), 4 stk. kartoner Okkara Gull til forhold 12 (forhold XIV, bilag K-I-I, koster 11) samt en foldekniv til forhold 15 (forhold XVI bilag K-1, koster 11)

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

 

Inden 14 dage skal tiltalte betale

 

363 kr. med tillæg af procesrente fra 8. november 2016 til Mimir og

 

1.900 kr. med tillæg af procesrente fra 8. november 2016 til Blákrossbúðin.