Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

25 nov 2016

Retten på Færøerne

Afsagt dom den 25. november 2016

Tiltalte, T1, straffes med en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

D O M

 

afsagt den 25. november 2016

 

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T1

født den (…)

boende (…)

 

T2

Født den (…)

boende (…) og

 

P/f T3

v/direktør (…)

reg.nr. (…)

beliggende (…)

 

Sagens baggrund og parternes påstande

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 9. februar 2016.

 

T1, T2 og P/f T3 er tiltalt for overtrædelse af

 

T1

 

1.

 • 25, stk. 2, nr. 2, jf. § 17, stk. 1, nr. 5, i løgtingslóg nr. 63 fra 3. juli 1998 um manning av skipum og § 7, stk. 1, jf. § 2 og 3, jf. kap. X, reg. 14, stk. 3, i fráboðan frá Skipaeftirlitinum E um byggikrøv og útgerð v.m. til fiskiskip- ved som kaptajn om bord på det færøsk indregistrerede skib M/S “(...)”, (...) i perioden 8. januar 2014 til 22. januar 2014 ikke at have sikret,

 

 1. a) at der var et fælles arbejdssprog

 

 1. b) at besætningsmedlemmer kunne kommunikere indbyrdes om sikkerhedsspørgsmål og forstå sikkerhedsinformation,

 

 1. c) at alle ansatte ombord var i stand til at forstå og efter omstændighederne give ordrer og instruktioner samt tilbagemeldinger på et fælles arbejdssprog, at alle foreskrevne ruller, planer og instruktioner indeholdt en oversættelse til et fælles arbejdssprog, idet en stor del af mandskabet ikke kunne forstå færøsk, spansk eller engelsk,

 

hvorved rederiet P/f T3 opnåede en økonomisk vinding.

 

2.

 • 24, stk. 1 og § 25, stk. 2, nr. 2 og stk. 5, jf. § 17, stk. 1, nr. 3 og 4 i løgtingslóg nr. 63 af 3. juli 1998 um manning av skipum, og § 4, stk. 1, jf.§ 1 og 2 i kunngerð nr. 55 frá 25. maj 1999 um leiðbeining av nýmynstraðum sjófólki- ved som kaptajn om bord på skibet (...) (...) i perioden den 8. januar 2014 til 22. januar 2014 ikke at have sikret sig, at flere besætningsmedlemmer ombord på skibet - herunder de indonesiske statsborgere M, D og W, der arbejdede som dækkere - før tjeneste påbegyndtes, var behørigt orienteret om deres særlige opgaver, herunder udstyr, installationer og beredskabsplaner samt om særlige forhold af betydning for såvel deres rutinemæssige opgaver som deres opgaver i en nødsituation, samt ved ikke at have sikret, at de effektivt kunne koordinere deres opgaver i nødsituationer, ligesom T1 ikke havde sikret, at alle personer, der var forhyret om bord, var informeret om og instrueret i, hvad der skulle gøres i nødsituation, hvorved rederiet P/f T3 opnåede en økonomisk vinding.

 

T2:

 

3.

 • 49, stk. 1, jf. § 25, stk. 1 og § 26 i løgtingslóg nr. 165 frá 21. desember 2001 um trygd á sjónum- ved som kaptajn om bord på det færøsk indregistrerede skib M/S “(...)”, (…) i perioden 22. januar 2014 til 23. februar 2014, herunder 11. februar 2014, ved grov uagtsomhed ikke at have tilrettelagt arbejdet ombord forsvarligt, hvorved arbejdsforholdene på dækket var uforsvarlige, idet:

 

1) der på dækket lå betydeligt rod, som blev kastet frem og tilbage, mens dækkerne satte garn ud i 6-8 m høje bølger og 20-25 mis, hvorved det ikke var muligt at have sikkert fodfæste,

 

2) samtidigt med at dækkerne havde arbejdet i 16 timer, og

 

3) tiltalte var vidende om dækkernes håndtering af ”fløkjur” (sammenfiltning af garn),

 

hvilket medførte, at den indonesiske statsborger S, der arbejdede som dækker, trådte i en (tov)løkke og blev trukket over bord for derefter at afgå ved døden, ligesom der ikke på dækket var en kniv til rådighed for at forebygge fare, hvilket blandt andet bevirkede, at S eller andre — om muligt - kunne skæres fri af garnet, hvis/når det blev nødvendigt.

 

4.

 • 25, stk. 2, nr. 2, jf. § 17, stk. 1, nr. 5, i løgtingslóg nr. 63 frá 3. juli 1998 um manning av skipum og § 7, stk. 1, jf. § 2 og 3, jf. kap. X, reg. 14, stk. 3, i Fráboðan frá Skipaeftirlitinum E um byggikrøv og útgerð v.m. til fiskiskip- som kaptajn om bord på det færøsk indregistrerede skib M/S “(...)”, (…), i perioden 22. januar 2014 til 23. februar 2014 ikke at have sikret sig,

 

 1. a) at der var et fælles arbejdssprog,

 

 1. b) at besætningsmedlemmer kunne kommunikere indbyrdes om sikkerhedsspørgsmål og forstå sikkerhedsinformation,

 

 1. c) at alle ansatte ombord var i stand til at forstå og efter omstændighederne give ordrer og instruktioner samt tilbagemeldinger på et fælles arbejdssprog, og

 

 1. d) at alle foreskrevne ruller, planer og instruktioner indeholdt en oversættelse til et fælles arbejdssprog, idet en stor del af mandskabet ikke kunne forstå færøsk, spansk eller engelsk,

 

hvorved rederiet P/f T3 opnåede en økonomisk vinding.

 

5.

 • 24, stk. 1 og § 25, stk. 2, nr. 2 og stk. 5, jf. § 17, stk. 1, nr. 3 og 4 i løgtingslóg nr. 63 af 3. juli 1998 um manning av skipum, og § 4, stk. 2, nr. 2, jf. § 1 og 2 i kunngerð nr. 55 frá 25. maj 1999 um leiðbeining av nýmynstraðum sjófólki- ved som kaptajn ombord på det færøsk indregistrerede skib M/S “(...)”, (...), den 16. jan. og 22. jan. 2014 ikke at have sikret, at flere besætningsmedlemmer ombord på skibet - herunder de indonesiske statsborgere M, D og W, der arbejdede som dækkere - før tjenesten blev påbegyndt, var behørigt orienteret om deres særlige opgaver, herunder udstyr, installationer og beredskabsplaner samt om særlige forhold af betydning for såvel deres rutinemæssige opgaver som deres opgaver i en nødsituation, samt ved ikke at have sikret, at de effektivt kunne koordinere deres opgaver i nødsituationer, ligesom tiltalte T2 ikke havde sikret, at alle personer, der var forhyret om bord, var informeret om og instrueret i, hvad der skulle gøres ved ulykke, hvorved tiltalte medvirkede til, at rederiet P/f T3 opnåede en økonomisk vinding

 

Rederiet P/f T3:

 

6.

 • 25, stk. 2, nr. 2, jf. § 26, jf. § 17, stk. 1, nr. 5, i løgtingslóg nr. 63 af 3. juli 1998 um manning av skipum og § 7, stk. 2, jf. § 2 og 3, jf. kap. X, regel 14, stk. 3, i Fraboðan frá Skipaeftirlitinum E um byggikrøv og útgerð v.m. til fiskiskip- som reder for det færøsk indregistrerede skib M/S “(...)”, (...), i perioden 8. januar 2014 til 23. februar 2014 ikke at have sikret sig,

 

 1. a) at der var et fælles arbejdssprog

 

 1. b) at besætningsmedlemmer kunne kommunikere indbyrdes om sikkerhedsspørgsmål og forstå sikkerhedsinformation,

 

 1. c) at alle ansatte ombord var i stand til at forstå og efter omstændighederne give ordrer og instruktioner samt tilbagemeldinger på et fælles arbejdssprog, at alle foreskrevne ruller, planer og instruktioner indeholdt en oversættelse til et fælles arbejdssprog, idet en stor del af mandskabet ikke kunne forstå færøsk, spansk eller engelsk,

 

hvorved rederiet opnåede en økonomisk vinding.

 

7.

 • 24, stk.1 og § 25, stk. 2, nr. 2 og stk. 5, jf. 26, jf. § 17, stk. 1, nr. 3 og 4 i løgtingslóg nr. 63 frá 3. juli 1998 um manning av skipum, og § 4, stk. 2, nr. 2, jf. § 4, stk. 4, jf. § 2 i kunngerð nr. 55 fra 25. mai 1999 um leiðbeining av nýmynstraðum sjófólki- ved som reder om bord på det færøsk indregistrerede skib M/S “(...)”, (...), den 16. jan. og 22. jan. 2014, ikke at have sikret, at flere besætningsmedlemmer ombord på skibet - herunder de indonesiske statsborgere M, D og W, der arbejdede som dækkere - før tjeneste påbegyndtes, var behørigt orienteret om deres særlige opgaver, herunder udstyr, installationer og beredskabsplaner samt om særlige forhold af betydning for såvel deres rutinemæssige opgaver som deres opgaver i en nødsituation, samt ved ikke at have sikret, at de effektivt kunne koordinere deres opgaver i nødsituationer, ligesom tiltalte P/f T3 ikke havde sikret, at alle personer, der var forhyret om bord, var informeret om og instrueret i, hvad der skulle gøres i en nødsituation, hvorved rederiet opnåede en økonomisk vinding.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte T1 idømmes en bøde på 10.000 kr., at tiltalte T2 idømmes frihedsstraf, subsidiært en bøde på 60.000 - 80.000 kr., samt at tiltalte P/f T3 idømmes en bøde på 150.000 kr.

 

De tiltalte har erkendt, at der ikke var et fælles arbejdssprog ombord men har i øvrigt nægtet sig skyldig.

 

Oplysningerne i sagen

 

Der er afgivet forklaringer af de tiltalte og af vidnerne kontrollør V, Sjóvinnustýrið, kontrollør V1, Sjóvinnustýrið, tidligere jurist i Sjóvinnustýrið V2 samt formand for Skipara- og Navigatørfelagið V3.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Herudover er der dokumenteret retsbogstilførsler vedrørende forklaringer afgivet under søforklaring den 25. februar 2014 af vidnerne M, V4, V5, W og af tiltalte T2, ligesom der er dokumenteret retsbogstilførsler vedrørende forklaringer afgivet under indenretlige afhøringer den 7. marts 2014, 14. marts 2014 og 24. marts 2014 af vidnerne M, W, D, V4 og V5.

 

Der har været fremlagt oversættelse af 2. styrmand V4’s indberetning om ulykken den 11. februar 2014 og kopi af Sjóvinnustýriðs søulykkesrapport af 6. februar 2015 vedrørende ulykken.

 

Herudover er der fremlagt rapporter fra Sjóvinnustýrið om syn afholdt ombord på M/S (...) den 24. februar 2014 og kontrolbesøg ombord på M/S (...) den 28. februar 2014 samt fotomapper.

 

Tiltalte T2 er tidligere straffet

 

ved rettens dom af 17. december 2014 med en bøde på 300.000 kr. for overtrædelse af blandt andet lovgivningen om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Forhold 1, 4 og 6:

 

Det er ubestridt, at de tiltalte T2 og T1 og styrmændene ikke forstod indonesisk og således ikke havde mulighed for mundtligt at kommunikere direkte med en stor del af den indonesiske besætning, som hverken forstod færøsk, engelsk eller spansk.

 

De tiltalte har erkendt, at der ikke var et fælles arbejdssprog, og ifølge Søfartsstyrelsens rapport vedrørende kontrolbesøget ombord på M/S (...) den 28. februar 2014 forefandtes ruller og instruktioner kun på færøsk og engelsk.

 

Det fremgår endvidere af Søfartsstyrelsens rapport vedrørende kontrolbesøget ombord på M/S (...) den 28. februar 2014, at besætningsmedlemmernes kommunikation i forbindelse med øvelserne var mangelfuld, hvilket gav anledning til forsinkelser og misforståelser.

 

Forholdene ombord har i den henseende været de samme i perioden fra den 8. januar 2014 til den 23. februar 2014, hvor besætningen var den samme som den 28. februar 2014.

 

Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at det ville have været forbundet med ikke uvæsentlige omkostninger for rederiet at opfylde kravene om fælles arbejdssprog og oversættelser, og at tiltalte P/F T3 opnåede en økonomisk vinding ved undladelsen heraf.

 

De tiltalte er derfor skyldige i tiltalen.

 

Forhold 2, 5 og 7:

 

De indonesiske dæksmænd W og M har forklaret, at de ikke modtog en egentlig instruktion om deres arbejdsopgaver i forbindelse med, at de påbegyndte deres tjeneste ombord på M/S (...). Det fremgår også af forklaringerne og omstændighederne i øvrigt, at dæksmændene, der arbejdede på dækket, da garnet blev sat ud, ikke havde modtaget nærmere orientering fra reder og skibsfører om arbejdets udførelse.

 

Der er derfor grundlag for at fastslå, at flere af besætningsmedlemmerne ikke var behørigt orienteret om deres arbejdsopgaver ombord, dog således at tiltalte T1’s orienteringsforpligtelse ikke omfattede arbejdsopgaverne forbundet med fiskeri, som ikke fandt sted i perioden fra 8. - 22. januar 2014.

 

Ifølge Søfartsstyrelsens søulykkesrapport havde der været sikkerhedsøvelser ombord i 2013, men ved Søfartsstyrelsens kontrolbesøg den 28. februar 2014 blev det konstateret, at besætningen savnede kendskab til mønstringsruller, at der ikke blev ført korrekt mandtal, og at besætningen ikke havde nødvendigt kendskab til anvendelsen af redningsdragter og til deres opgaver i nødsituationer, herunder i forbindelse med "Man over Board". Det må derfor også lægges til grund, at de tiltalte ikke havde sikret sig, at besætningen var behørigt instrueret om deres opgaver i en nødsituation. At dette var tilfældet, støttes også af forklaringerne, der er afgivet af de indonesiske dæksmænd.

 

Forholdene ombord har i den henseende været de samme i perioden fra den 8. januar 2014 til den 23. februar 2014, hvor besætningen var den samme som den 28. februar 2014. At dette var tilfældet, støttes også af forklaringerne, der er afgivet af de indonesiske dæksmænd.

 

Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at det ville have været forbundet med ikke uvæsentlige omkostninger for rederiet, at opfylde kravene til en behørig instruktion og orientering af den 33 mand store besætning, der hovedsagelig bestod af udlændinge, og at tiltalte P/F T3 opnåede en økonomisk vinding ved undladelsen heraf.

 

De tiltalte er derfor skyldige i tiltalen.

 

Forhold 3:

 

Det fremgår af oplysningerne i sagen, herunder styrmandens indberetning om ulykken den 11. februar 2014 og Søfartsstyrelsens søulykkesrapport, at dæksmanden S arbejdede på dækket med at sætte garnet ud, og at han og de 2 andre dæksmænd i den forbindelse løsnede sammenfiltringer i garnet, hvorved S kom til at træde i en løkke fra garnet, således at han på kort tid blev trukket i havet med garnet.

 

Det må på den baggrund antages, at ulykken og dødsfaldet kunne være undgået, hvis skibsføreren havde sørget for, at arbejdet ombord var tilrettelagt således, at dæksmændene holdt afstand til og ikke arbejdede på garnet, mens det løb ud, og hvis skibsføreren ved instruktion og tilsyn havde sikret sig, at arbejdet blev udført i overensstemmelse hermed.

 

Det er under sagen ubestridt, at det er uforsvarligt, at dæksmændene håndterer garnet, mens det løber ud. Tiltalte T2 havde således efter sin forklaring ”sagt tydeligt, at folkene skulle holde sig langt væk fra garnene, når de bliver trukket ud", men der er ikke oplysninger om, at besætningen havde modtaget en generel instruks herom, eller at tiltalte T2 havde sikret sig, at hans instrukser var forstået og blev fulgt af hele besætningen, hvoraf mange ikke forstod færøsk, engelsk og spansk.

 

Ifølge styrmandens indberetning om ulykken var det sædvanligt, at dæksmændene, der havde tilsyn med garnet, når det blev sat ud, håndterede sammenfiltringer i garnet, og tiltalte T2 har også under søforklaringen forklaret, at han godt var klar over, at besætningen løser sammenfiltringer i garnet, mens det løber ud. Det har endvidere formodningen imod sig, at dæksmændene skulle arbejde med at løsne sammenfiltringer, mens garnet blev sat ud, hvis de var behørigt instrueret om ikke at gøre dette.

 

Der er ikke grundlag for at fastslå, at dæksmændenes håndtering af garnet var i strid med en sådan almindeligt anerkendt arbejdsmetode, hvor instruktion fra arbejdsgiveren ikke er nødvendig.

 

Retten finder på den baggrund, at tiltalte T2 har overtrådt § 25, stk. 1, og § 26 i lagtingslov om sikkerhed til søs, idet tiltalte har tilsidesat sine pligter som skibsfører og højeste myndighed ombord til at sikre ved instruktion og tilsyn, at arbejdet er forsvarligt tilrettelagt og udføres på en sikker måde under hensyn til ulykkes- og sundhedsrisikoen.

 

Da tiltalte T2 var vidende om, at besætningen håndterede garn, mens det løb ud, og efter sin forklaring også har været klar over faren forbundet hermed, finder retten, at tiltalte T2 har udvist grov uagtsomhed.

 

Efter dæksmændenes forklaringer og fotografierne i sagen var der i arbejdsområdet opmagasineret forskellige løstliggende genstande, som dæksmændene under deres arbejde måtte bevæge sig hen over. Når dette sammenholdes med oplysningerne om det hårde vejr og dæksmændenes lange arbejdsvagt kan det tiltrædes, at det under disse omstændigheder var særligt uforsvarligt, at dæksmændene håndterede garnet, mens det løb ud. Retten finder imidlertid ikke, at der fuldt ud er det i en straffesag nødvendige sikre grundlag for at fastslå, at det var de nævnte forhold på dækket, der under de beskrevne omstændigheder medførte, at dæksmanden S trådte i løkken og blev trukket overbord.

 

Strafudmålingen:

 

Retten finder, at overtrædelser af lagtingslov om skibes besætning og lagtingslov om sikkerhed til søs i overensstemmelse med retspraksis i Danmark skal bedømmes på samme måde som overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, og at dette blandt andet indebærer, at overtrædelserne også for tiltalte T2s vedkommende skal straffes med bøde og ikke frihedsstraf. Retten finder endvidere, at der ikke er anledning til at fastsætte bødeniveauet strengere end bødeniveauet for tilsvarende lovovertrædelser i Danmark, jf. herved bemærkningerne til § 1, nr. 23, i lovforslag nr. 100 af 13. januar 2010 til ændring af lov om sikkerhed til søs m.v.

 

Straffen for tiltalte T1 fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. § 25, stk. 1 og stk. 5, jf. § 17, stk. 1, nr. 3, 4 og 5 i lagtingslov  nr. 63 af 3. juli 1998 um manning av skipum,  § 7, stk. 1, jf. § 2 og 3, jf. kap. X, reg. 14, stk. 3, i fráboðan frá Skipaeftirlitinum E um byggikrøv og útgerð v.m. til fiskiskip, samt § 4, stk. 1, jf. § 1 og 2 i kunngerð nr. 55 frá 25. maj 1999 um leiðbeining av nýmynstraðum sjófólki, jf. lagtingslovens § 24, stk. 1.

 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Straffen for tiltalte T2 fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. § 49, stk. 1, jf. § 25, stk. 1, og § 26 i lagtingslov nr. 165 af 21. december 2001 um trygd á sjónum, § 25, stk. 1 og stk. 5, jf. § 17, stk. 1, nr. 3, 4 og 5 i lagtingslov  nr. 63 af 3. juli 1998 um manning av skipum,  § 7, stk. 1, jf. § 2 og 3, jf. kap. X, reg. 14, stk. 3, i fráboðan frá Skipaeftirlitinum E um byggikrøv og útgerð v.m. til fiskiskip, samt § 4, stk. 1, jf. § 1 og 2 i kunngerð nr. 55 frá 25. maj 1999 um leiðbeining av nýmynstraðum sjófólki, jf. lagtingslovens § 24, stk. 1.

 

Straffen for tiltalte T2 fastsættes som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, jf. § 88.

 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Straffen for tiltalte P/f T3 fastsættes til en bøde på 120.000 kr., jf. § 25, stk. 1 og stk. 5, jf. § 26, jf. § 17, stk. 1, nr. 3, 4 og 5 i lagtingslov nr. 63 af 3. juli 1998 um manning av skipum, § 7, stk. 1, jf. § 2 og 3, jf. kap. X, reg. 14, stk. 3, i fráboðan frá Skipaeftirlitinum E um byggikrøv og útgerð v.m. til fiskiskip, samt § 4, stk. 1, jf. § 1 og 2 i kunngerð nr. 55 frá 25. maj 1999 um leiðbeining av nýmynstraðum sjófólki, jf. lagtingslovens § 24, stk. 1.

 

Ved udmålingen af bøderne har retten lagt vægt på, at der er tale om flere lovovertrædelser, og at lovovertrædelserne må anses for grove, idet der er tale om tilsidesættelser af pligter, der vedrører sikring af en sikkerhedsmæssigt forsvarlig arbejdsplads, og som indebærer åbenlys fare for mennesker og skib. Der er herved også lagt vægt på antallet af ansatte på overtrædelsestidspunktet. Ved udmålingen af bøderne til tiltalte P/F T3 og tiltalte T2 er der endvidere taget hensyn til, at der i forbindelse med lovovertrædelserne skete en dødsulykke. Det er tillagt betydning i skærpende retning, at tiltalte T2 har udvist en grov uagtsomhed.

 

Retten finder, at den samlede sagsbehandlingstid hos politiet og retten ikke i så væsentligt omfang har overskredet det rimelige, at der er grundlag for at udmåle bødebeløbene lavere. Efter lovovertrædelsernes karakter kan anvendelse af den sædvanlige straf heller ikke anses for unødvendig, uanset at der er gået lang tid, siden de strafbare handlinger blev foretaget.

 

Der er endvidere ikke grundlag for at fastslå, at de tiltalte har handlet i en sådan undskyldelig misforståelse af retsreglerne, som kan begrunde en nedsættelse af den fastsatte straf, herunder at Søfartsstyrelsen har udvist en adfærd, der kunne give anledning til en misforståelse af reglerne.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T1, straffes med en bøde på 10.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

 

Tiltalte, T2, straffes med en bøde på 40.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

 

Tiltalte, P/f T3, straffes med en bøde på 120.000 kr.

 

De tiltalte betaler sagens omkostninger.