Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

06 dec 2016

Retten på Færøerne

afsagt den 5. december 2016

Ákærdi fríkendur fyri harðskap

D O M

 

afsagt den 5. december 2016

 

Rettens nr. 1-518/2016

Politiets nr.

 

Anklagemyndigheden

mod

T
født den (…)

boende (…)

 

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 23. august 2016.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

straffelovens § 244 - simpel vold - ved den 23. juli 2016 ca. kl. 06.45 på (…) i (…), at have slået sin samlever V1 mindst 3 gange i hovedet med knyttet hånd.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnet V2. Vidnet V1, der er omfattet af vidnefritagelsen i retsplejelovens § 171, har ikke ønsket at afgive forklaring.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt politiattest af 23. juli 2016 og fotomappe.

 

Af politiattesten fremgår, at undersøgelse af V1 har fundet sted den 23. juli 2016 kl. 13.40 på Landssygehuset, hvor der blev konstateret følgende objektive fund:

 

"er øm ved palpation af hovedbunden på hø. side sv. t. regio parietalis.

 

På venstre underarm i centrale 1/3 dorsal radial ses 1 krone stort blålig misfarvning."

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold. Tiltalte er fundet egnet til at modtage en helt eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

T har nægtet sig skyldig, idet han intet husker. V1 har ikke ønsket at afgive forklaring. Det findes ikke ved forklaringen fra politiassistent V2 og dokumentation af sagens dokumenter ført det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte er skyldig.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, frifindes.

 

Det offentlige betaler sagens omkostninger.