Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

01 jun 2021

Retten på Færøerne

6 måneders fængsel for forsøg på indsmugling af 2990,6 gram hash

Tiltalte fængsles i 6 måneder for forsøg på indsmugling af 2990,6 gram hash den 31. maj 2021

D O M

 

afsagt den 1. juni 2021

 

Rettens nr. 

Politiets nr.

 

Anklagemyndigheden

mod

T

 

 

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

 

Retsmødebegæring er modtaget den 31. maj 2021 og korrigeret retsmødebegæring er modtaget den 1. juni 2021.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

  • 3, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 28. juni 2017 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. liste A nr. 1, jf. straffelovens § 21 - ved mandag den 31. maj 2021 ca. kl. 07.30, i forbindelse med M/S Norrønas ankomst til Tórshavn fra Hirtshals, med henblik på videreoverdragelse at have forsøgt at indsmugle af 2990,6 gram hash i varebilen af mrk. ... med registreringsnummer ... fra Danmark til Færøerne, hvilket mislykkedes, idet han blev fanget af tolderne.

 

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af 2990,6 gram hash.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

 

Sagens oplysninger

Tiltalte har afgivet forklaring. Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet. 

Tiltalte har været frihedsberøvet under sagen fra den 31. maj 2021.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. § 3, stk. 2 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 med senere ændringer for Færøerne om euforiserende stoffer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 28. juni 2017 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. liste A nr. 1, jf. straffelovens § 21. 

 

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på mængden af indsmuglet hash og på, at straffen for overtrædelse af lovgivningen for euforiserende stoffer efter praksis fastsættes til et højere niveau på Færøerne end i Danmark.

 

Når henses til mængden af indsmuglet hash, den forholdsvis professionelle måde det er foregået på, og da indsmuglingen er sket med henblik på videreoverdragelse, er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

 

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres 2990,6 gram hash.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.